Singapur, 7-9. Oktobar 2019.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore, Doc. dr Slavko Rakočević prisustvovao je sastanku lidera međunarodnih organizacija procjenitelja. Sastanak je organizovan u Singapuru od 7-9 Oktobra 2019 godine,  tokom održavanja redovne godišnje Skupštine u organizaciji IVSC.

Doc. dr Slavko Rakočević upoznao je prisutne delegate ali i lidera IVSC London o dosadašnjim aktivnostima Komore Procjenitelja CG te stanju procjeniteljske struke kao i postojećim zakonskim rješenjima kojima je ova profesija uređena u Crnoj Gori. Tokom održavanja sastanka, upućen je poziv Komori Procjenitelja Crne Gore da aplicira za članstvo u WAVO organizaciju čiji su osniovači (pored ostalih) i nacionalna udruženja procjenitelja iz SAD-a, Rumunije (ANEVAR), Njemačke....http://wavoglobal.org/

Predstavnik Komore Procjenitelja CG održao je takođe sastanke sa gospodinom  Johnnie White-om, direktorom Američkog Udruženja Procjenitelja (ASA-American Society of Appreisers https://www.appraisers.org/) te  gospodinom  William A. Hanlin, Jr, predsjednikom međunarodnog Udruženja Sertifikovanih Eksperata Procjene sa sjedištem u Kanadi (IACVS-International Association of Certified Valuation Specialists http://www.iacva.org/). Cilj ovih sastanaka je uspostavljanje saradnje KPCG sa ovim eminentnim međunarodnim organizacijama iz procjeniteljske struke, kao i potpisivanje sporazuma o saradnji o čemu će KPCG članstvo uskoro biti upoznato.

 
   
 

Singapur, 7.10.2019.-Nakon sastanka predsjednika UO KPCG sa Izvršnim direktorom ASA Udruženja iz SAD-a, gospodinom Johnnie White-om.

 
 

 

 
 

 
 
 

Singapur, 7.10.2019.-Nakon sastanka predsjednika UO KPCG sa Izvršnim direktorom IACVS Kanada, gospodinom William A. Hanlin, Jr.

 

Tokom održavanja sastanka lidera nacionalnih udruženja procjenitelja, lider IVSC London, gospodin Nick Talbot,  upoznao je delegate sa aktivnostima IVSC tokom 2019 godine te strateškim planovima ove organizacije  na daljem unapređenju procjeniteljske struke kroz implementaciju zahtjeva Međunarodnih Standarda Procjene (IVS Standarda)-prevod Standarda na crnogorski jezik dostupan je putem adrese http://komoraprocjenitelja.me/IVS.html

   
 

Przentacija Nick Talbota, lidera IVSC London

 

Pored predstavnika Komore Procjenitelja CG, trodnevnim sastancima i godišnjoj Skupštini IVSC prisustvovalo je više od 150 lidera iz 43 zemlje koji su učestvovali na raznim prezentacijama, panel diskusijama i seminarima o ključnim temama vezanim za procjenu vrijednosti. Polaznici su bili predstavnici pružaoca usluga procjene vrednosti, lideri nacionalnih organizacija svijeta, regulatori, predstavnici vlada kao i klijenti-krajnji korisnici procjeniteljskih usluga, svi sa zajedničkom ambicijom da se profesija procjene vrijednosti poboljšava kroz primjenu globalnih standarda.

Godišnja skupština Globalnog odbora za usvajanje standarda procjene (IVSC) ove godine je bila domaćin Komisije za računovodstvo u Singapuru (SAC), formirane pri Ministarstvu finansija Singapura.

 

 

 


| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore