Reston, SAD, 21. Januar 2020.

Dana 17. januara 2020. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i međunarodnog Udruženja Procjenitelja Amerike (ASA-The American Society of Appraisers https://www.appraisers.org/).

Svrha ovog sporazuma je dalje razvijanje odnosa između ASA i KPCG, ostvarivanje buduće saradnje u oblastima primjene međunarodnih IVS Standarda procjene, te edukacije i sertifikacije procjenitelja Crne Gore.

Sporazum o saradnji je potpisan u cilju:

izgradnje i održavanja dugoročnih odnosa i saradnje potpisnica sa ciljem podsticanja razmjene profesionalnih znanja i najboljih praksi iz oblasti procjena vrijednosti imovine i kapitala,

zajedničkog rada na uspostavljanju smjernica i uputstava te sprovođenju istraživanja iz oblasti procjena,       

 • saradnje u sledećim oblastima:

·    organizovanja kurseva za kontinuirano obrazovanje procjenitelja;

·    ko-finansiranja zajedničkih stručnih događaja;

·    istraživanje mogućnosti usvajanja zajedničkih programa edukacije i sertifikacije članova;

·    primjene standarda procjene od strane članova ovih organizacija;

·    razmjene znanja, stručnosti i iskustava u oblasti procjena.

ulaganja napora da se rukovodstvo ASA i KPCG sastaju najmanje jednom u dvije godine kako bi razgovarali o aktivnostima ovih organizacija od zajedničkog interesa.

Sporazum o saradnji su potpisali Douglas R. Krieser, ASA-predsjednik  Udruženja Procjenitelja Amerike (The American Society of Appraisers) i Doc. dr Slavko Rakočević-predsjednik UO Komore Procjenitelja Crne Gore.

     
 

 
     

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore