SKUPŠTINA KOMORE PROCJENITELJA CRNE GORE

14.08.2020. godine Komora procjenitelja Crne Gore obavještava članstvo o sazivanju III redovne godišnje SKUPŠTINE članova koja je zakazana za utorak, 01.09.2020. godine u 10:00 časova. U skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore ali i internim aktima Komore procjenitelja Crne Gore, pravo učešća na Skupštini imaju svi članovi koji su izmirili godišnje članarine do…

ODRŽAN SEMINAR MSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI

Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspješno je organizovala Seminar na temu: MSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI: PRIMJENA STANDARDA ZA PROCJENU FER VRIJEDNOSTI KOD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 10 CPE   Seminar je organizovan u sali…

SPORAZUM O SARADNJI KPCG i UDRUŽENJA PROCJENITELJA AMERIKE

Singapur, 7.10.2019.-Nakon sastanka predsjednika UO KPCG sa Izvršnim direktorom ASA Udruženja iz SAD-a, gospodinom Johnnie White-om.   Dana 17. januara 2020. potpisan je Sporazum o saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i međunarodnog Udruženja Procjenitelja Amerike (ASA – The American Society of Appraisers https://www.appraisers.org/). Svrha ovog sporazuma je dalje razvijanje odnosa između ASA i…

TROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI OBJEKATA

Komora procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (iircg.co.me/) i Univerzitetom Mediteran iz Podgorice, uspješno je organizovala dana 23.12.2019.na Univerzitetu Mediteran u Podgorici, ekspertsko predavanje na temu:   ”TROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KROZ PRIMJENU IVS STANDARDA” 10 CPE     TEME: TROŠKOVNI PRISTUP 1. Osnovni koncept i primjena u…

MEĐUNARODNI SKUP LIDERA ORGANIZACIJA PROCJENITELJA

Predsjednik Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore, Doc. dr Slavko Rakočević prisustvovao je sastanku lidera međunarodnih organizacija procjenitelja. Sastanak je organizovan u Singapuru od 7. do 9. oktobra 2019. godine,  tokom održavanja redovne godišnje Skupštine u organizaciji IVSC. Doc. dr Slavko Rakočević upoznao je prisutne delegate ali i lidera IVSC London o dosadašnjim aktivnostima Komore…

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U BUKUREŠTU

Bukurešt, 06.09.2019.-susret sa Nick Talbotom-Izvršnim direktorom Globalnog odbora za usvajanje standarda procjene (IVSC); gospodinom Krzysztof Grzesikom-predsjednikom Evropskog udruženja procjenitelja (TEGoVA); Scott Robinsonom-prethodnim predsjednikom Appraisal Instituta SAD, te Rodrigo Pena Porchas–predsjednikom Udruženja procjenitelja Meksika (FECOVAL). Na poziv gospođe Dane Ababei-predsjednice Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR), doc. dr Slavko Rakočević – predsjednik Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore, prisustvovao…

“OVLAŠĆENI PROCJENITELJ FINANSIJSKIH INSTRUMENATA”

Komora procjenitelja Crne Gore organizovala je u saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja iz Rumunije – ANEVAR, Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora CG (www.iircg.co.me) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), edukativni program procjene vrijednosti Finansijskih instrumenata u skladu sa međunarodnim Standardom procjene IVS 500-Finansijski instrumenti.     Procjene finansijskih instrumenata sprovedenih…

PRINOSNI PRISTUP PROCJENE MATERIJALNIH SREDSTAVA

Komora procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore, revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice, kao i u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja Rumunije (ANEVAR)  organizovala je 15.03.2019. obuku za:   “VRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA”   u skladu sa MSFI 13-mjerenje fer vrijednosti. Obuka je organizovana u cilju…

“ETIKA U PROCJENITELJSKOJ PROFESIJI”

Komora Procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) kao i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovala je 31.01.2019. godine savjetovanje na temu:        “ETIKA U PROCJENITELJSKOJ PROFESIJI” 5 CPE       AGENDA  TEMA PREDAVAČ Etički razlozi procjenitelja za…

PRIMJENA METODOLOGIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran kao i Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) organizovala je edukativni program 24.11.2018. godine, u sali Hotela Aurel na Starom Aerodromu na temu:     “SAVJETOVANJE U…