Dana 21.03.2018, potpisan je Sporazum o saradnji između Globalne Asocijacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene IVSC; Državne Revizorske Institucije Crne Gore i Komore Procjenitelja Crne Gore.

 Sporazum o saradnji podrazumijeva:

1.promovisanje struke procjenitelja Crne Gore;

2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala u Crnoj Gori;

3.uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama koje potpomažu struku procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala u Crnoj Gori;

4. zajedničko organizovanje raznih vidova edukacije: konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i sl., kao i sprovođenje mnogih drugih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje procjeniteljske struke u Crnoj Gori.

Potpisnici Sporazuma o saradni su: Izvršni direktor IVSC London, Nick Talbot; Predsjednik Senata Državne Revizorske Institucije Crne Gore (DRI), prof. dr Milan Dabović; i predsjednik Komore Procjenitelja CG, prof. dr Đorđije Rakočević.

 

 

 

 

 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO