Kodeks profesionalne etike članova je skup pravila o dužnostima i pravima članova “IIRCG-Sekcije za procjenu vrijednosti imovine preduzeća i njegovog kapitala”, zasnovanih na posebnoj vrsti i visokom stepenu njihove  profesionalne i moralne odgovornosti.

Izvod iz kodeksa:
 

* Članovi će raditi u najboljem interesu subjekata i društva u cjelini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana.
* Članovi Udruženja će nastaviti sa stručnim usavršavanjem i treningom da bi bolje razumjeli i zastupali interese profesije.
* Članovi Udruženja će u svakom trenutku poštovati i voditi računa o radnoj praksi, a takođe i svim pravnim, etičkim i regulatornim propisima vezanim za procjenu kao i zaštitu tajnosti podataka dobijenih tokom procjene.
* Komisija za ispitivanje kršenja Kodeksa etike uočava i sankcioniše nepošteno ponašanje i nepridržavanje kodeksa, na osnovu: prijave drugog člana, kolege, ili kada je povreda jasno uočljiva u praksi.
 

 

 
 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO