Za zahtjeve u vezi usluga vršenja procjena:

Mob: + 382 69 032 439; 069 399 399


Za informacije u vezi edukacije/sertifikacije za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj":

Mob: + 382 69 585 005;

Telefon/fax: + 382 20 656 203

E-mail: info@komoraprocjenitelja.me 

KOMORA PROCJENITELJA CRNE GORE
Aerodromska 2J, Poštanski Fah 247
81000 Podgorica, Montenegro
PIB: 11018963
Ziro rn: 530-0000000025381-15

NLB Banka AD Podgorica


 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO