Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore. osnovana je Odlukom Skupštine osnivača od 13.04.2016. godine, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore.

Cilj KPCG je okupljanje procjenjivača koje će raditi u javnom interesu i promovisati značaj profesije, metoda i tehnika procjene nekretnina, kapitala i opreme. Pošto je Crna Gora kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, usaglašavanje standarda vršenja procjena sa međunarodnim standardima je dio procesa integracije. Tom procesu se pridružuje KPCG tako što će vršiti edukaciju procjenitelja u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima, a nakon toga i sertifikovanje procjenitelja.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG)  je član International Valuation Standards Committee (Savjeta za međunarodne standarde procjena iz Londona, UK).

 Cilj  i zadaci KPCG su zalaganje za:

* okupljanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene radi unapređenja struke i zaštite    njihovih stručnih interesa;
* organizovanje državno nezavisnog, profesionalnog sisitema za vršenje valuacija imovine i kapitala;
* definisanje i promovisanje profesionalnih standarda i dobre prakse u skladu sa zakonodavstvom;
* lakše i brže obavljanje poslova procjenitelja u Crnoj Gori;
* razmjene ideja, mišljenja i informacija među procjeniteljima;
* zaštita etičkih pravila i interesa struke;
* organizovanje i pokretanje akcija koje su vezane za poslove procjenitelja;
* kontinualnu edukaciju procjenitelja i sertifikovanje;
* kreiranje novog polja profesionalne aktivnosti, stvaranje baze za njen rast i razvoj u tranzicionoj ekonomiji;
* doprinos razvoju tržišne ekonomije i stvaranje slobodnog, efikasnog i fer tržista nekretnina;
* stvaranje i promovisanje relacije između profesionalaca u oblasti rada sa nekretninama, kapitalom i opremom, sa državnim institucijama.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) reprezentuje stavove svojih članova u njihovim nastojanjima da jačaju i potvrde principe u oblasti procjeniteljske prakse u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa.

 
 
 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO