Podgorica, 03.03.2017.

 
 

 

 

 

 

Komora procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore, Institutom internih revizora Crne Gore (iircg.co.me/) i Univerzitetom Mediteran iz Podgorice, organizovala je dana 03.03.2017. Okrugli sto na temu

"NOVI ZAHTJEVI REGULATIVE U POGLEDU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE PROCJENITELJA; UTVRĐIVANJE FER VRIJEDNOST IMOVINE ZA POTREBE BILANSIRANJA (IZ UGLA RAČUNOVODDSTVENE PROFESIJE); ZAHTJEVI NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU TE ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJA EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE-ISKUSTVA IZ PRAKSE; IZAZOVI U PRIMJENI STANDARDA REVIZIJE"

Cilj: Interaktivan dijalog/razmjena iskustva, sa ciljem informisanja prisutnih u vezi zahtjeva nove regulative u pogledu edukacije i sertifikacije procjenitelja, iskustva računovođa pri procjeni Fer vrijednosti imovine za potrebe finansijskog izvještavanja, iskustva saradnje Državne Revizorske Institucije i Externih revizora sa internim revizorima iz Privrede i Javnog sektora Crne Gore.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OKRUGLOG STOLA

Početak: 10:00 časova

Moderatorr: Prof dr Jozefina Beke Trivuna, CIA, Ovlašćeni procjenitelj

ORGANIZACIJA NAZIV TEME PREDAVAČ

 Pozdravna riječ i otvaranje skupa

Doc dr Draguljub Janković-Dekan MBS Fakulteta


   Zahtjevi regulatora u pogledu edukacije i sertifikacije procjenitelja Crne Gore)

  Zakon o reviziji (zahtjevi regulative u pogledu externe i interne revizije)

Zakon o računovodstvu (uticaj regulative na računovodstveno-revizorsku profesiju)

Mladen Vlahović, Samostalni savjetnik, Direkcija za računovodstvo i reviziju-Ministarstvo finansija


   Procjene imovine crnogorskih kompanija za potrebe finansijskog izvještavanja kroz utvđivanje Fer vrijednosti imovine iskazane u bilasnima (osvrt na standarde i iskustva iz dosadašnje prakse)

    Dosadašnja iskustva Eksterne revizije u pogledu oslanjanja na rad interne revizije u Privredi,

Danijela Dimovski, Licencirani revizor-direktorica "Ernst & Young Montenegro"


 

Šta je novo u Standardima i MOPP-u

Novi IIA praktični savjeti i vodiči

Marija Banović, CIA-Međunarodno sertifikovani interni revizor

    Izazovi u primjeni Standarda interne revizije u Crnoj Gori (Anketa Instituta internih revizora Crne Gore)

Doc dr Slavko Rakočević, CRMA-Predsjednik IIA Montenegro


Izazovi u primjeni Standarda interne revizije u javnom sektoru Crne Gore

Sadržaj i forma revizorskog izvještaja u javnom sektoru.

Stoja Ročenović-Interni revizor Ministarstva finansija CG


    Prezentacija Izvještaja DRI o reviziji uspjeha “Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru”

    Izazovi i mogućnosti unaprijeđenja rada interne revizije u Javnom sektoru

Doc dr Branislav Radulović, senator  -  Državna Revizorska Institucija (DRI)


   Izmjena poreskih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica i zakon o akcizama)

 

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja skupa uz interaktivno učestvovanje prisutnih

OKRUGLI STO JE ORGANIZOVAN U SALI  UNIVERZITETA MEDITERAN U PODGORICI, U ULICI BULEVAR JOSIPA BROZA TITA 23A-STARI AERODROM, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

       
 
         

 

Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO