Dana 04.06.2020. godine potpisan je Trilateralni sporazum o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Instituta internih revizora Crne Gore.

Ovim Sporazumom KPCG, Opština Bijelo Polje i IIRCG uspostavljaju mađusobnu saradnju u edukaciji, sertifikaciji i zajedničkim angažmanima timova u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja, opreme, biznisa i kapitala, nematerijalne imovine i finansijskih instrumenata u Crnoj Gori, te u oblasti računovodstveno-revizorske profesije i njene uloge realnosti iskazane fer vrijednosti imovine u bilanisima. Sporazum podrazumijeva poštovanje nezavisnosti, zakonskih, statutarnih, organizacionih i programskih pozicija, obaveza, principa i ciljeva svih strana.

Sporazum su potpisali Prof. dr Đorđije Rakočević predsjednik Komore procjenitelja Crne Gore, mr Petar Smolović predsjednik Opštine Bijelo Polje i Doc. dr Slavko Rakočević predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore.

Zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom, izrazio je predsjednik Opštine Bijelo Polje, ističući da je cilj ove saradnje dalje unapređenje rada i uspostavljanje novih standarda u radu lokalne samouprave. “Ovo je vrijeme kada je edukacija nužna, jer se propisi i standardi mijenjaju, posebno za one oblasti za koje budemo interes daljeg usavršavanja zaposlenih. Već na prvom sastanku smo dogovorili organizaciju seminara za rukovodioce organa u Opštini Bijelo Polje” – kazao je predsjednik Petar Smolović.

Potpisivanje sporazuma o poslovnoj saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore i Komorom procjenitelja Crne Gore, Opština Bijelo Polje promovisala je i na svom zvaničnom web sajtu.