Podgorica, 23.03.2019.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja rumunije (ANEVAR), u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.pdf (Službeni List CG br. 64/18) organizovala je 15.03.2019. godine u PR Centru u Podgorici, ekspertsku obuku za:

 
   

"VRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA"

 

 

Napominjemo da su cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača dostupni KPCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o KPCG članarinama.

 

 

PODACI O PREDAVAČU

 

Zvonimir Petrović, ASA, MRICS

 

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd.

Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).

Član je Kraljevskog Instituta ovlašćenih procjenitelja (MRICS) iz Londona.

 

     

 

Naslovna

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore