Podgorica, 30.10.2018.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja rumunije (ANEVAR), u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.pdf (Službeni List CG br. 64/18) organizuje od 18-19 januara 2019 godine, DVODNEVNU EKSPERTSKU OBUKU za:

 
   

"VRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA"

OBEZBIJEĐEN SIMULTANI PREVOD SA ENGLESKOG JEZIKA

 

 

PODACI O PREDAVAČU

 

ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF

  • Direktor Deloitte Sektora usluga finansijskog sajetovanja-sa više od 15 godina iskustva iz oblasti procjene i modeliranja. Odgovoran je vršenje procjena i edukacije u okviru Deloitte za region Balkana (Rumuniju, Albaniju, Kosovo, Bugarsku i Moldaviju),

  • Sproveo je preko 200 procjena. Rukovodilac je tima za eksternu ocjenu kvaliteta procjena na području centralne i zapadne Evrope,

  • Ovlašćeni je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) u zemljama centralne-jugoistočne Evrope u organizaciji Deloitte,

  • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA),

  • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Međunarodnog Instituta za procjenu biznisa (iiBV) iz Kanade,

  • Član je Kraljevskog Instituta ovlašćenih procjenitelja (MRICS) iz Londona.


   

     
     

DVODNEVNA PREDAVANJA ČEMO ORGANIZOVTI OD 18.-19. JANUARA 2019. SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U PR CENTRU U PODGORICI U ULICI JOSIPA BROZA TITA NA STAROM AERODROMU.

KOTIZACIJA JE:

150 € za UPLATE DO 01.12.2018.

200 € za UPLATE NAKON 01.12.2018.

Kotizacija uključuje prezentacije predavača, usluge simultanog prevođenj sa Engleskog, dodatne materijale sa predavanja (praktični primjeri), osvježenje tokom prve pauze, video snimak sa obuke kako bi polaznik mogao u narednih dva mjeseca da se podsjeti šta je sve objašnjeno na obuci.

Kotizacija ne uključuje obrok tokom pauze predviđene za ručak.


     

 

Naslovna

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore