Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje Savjetovanje na temu:

UTVRĐIVANJE IZNOSA PRAVIČNE NAKNADE PO OSNOVU EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI

10 CPE

Teme koje će biti obrađene na savjetovanju:

  • Osvrt na Zakon o eksproprijaciji s posebnim naglaskom na utvrđivanje pravične naknade, a u vezi sa članom 43. Zakona o državnoj imovini;
  • Pojam procjene naknade za izuzete nekretnine;
  • Primjena tržišnih modela za procjenu naknade tržišne vrijednosti;
  • Korisno svojstvo nekretnine;
  • Utvrđivanje obilježja koja utiču na vrijednost nekretnine primjenom načela prethodnog učinka;
  • Naknada za gubitak prava svojine-obračun;
  • Naknada za posljedične gubitke-obračun;
  • Naknada za posljedične dobitke-obračun;
  • Primjeri procjene naknade za izuzete nekretnine;
  • Diskusija.

Savjetovanje će biti organizovano 20. novembra 2020. godine na Univerzitetu Mediteran na Starom Aerodromu, Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

 

Napomena:

 

Savjetovanje će se održati online. Na ovaj korak smo se odlučili usljed pojačanog broja novozaraženih ovih dana, usljed pandemije Korona virusa, ali svaki polaznik će nesmetano moći da prati predavanje uživo i da postavlja pitanja predavačima (nakon završetka predavanja).

Skrećemo pažnju da će polaznici biti u prilici da uživo prate sve prezentacije koje će predavači otvarati na svom kompjuteru + da vide predavače uživo, uz podsjećanje da ovaj skup možete pratiti sa bilo koje lokacije (od kuće, posla…) uz uslov da imate kompjuter ili lap top, ili smart telefon, i da se povežete na kvalitetniji internet kako bi gledali nesmetano predavanja i postavljali pitanja.

Takođe želimo da Vas obavijestimo da, ukoliko bude zainteresovanih kandidata, učešće na online skupu možemo da organizujemo u Sali P9 Univerziteta Mediteran na Starom Aerodromu (kompjuterska sala u prizemlju), na način što bismo prenosili online predavanje putem video projektora sa ozvučenjem za sve fizički prisutne delegate, ali ova dodatna opcija zavisi od broja kandidata koji iskažu interesovanje za ovu opciju na način što bi organizatora informisali mailom najkasnije do 16.11.2020. godine na [email protected]

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji KPCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme ( http://dls-cg.com/login/index.php ), a u skladu sa Odlukom o KPCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa predavanja, mogu pogledati na DLS platformi u okviru  VIDEO BAZA SKUPOVA U ORGANIZACIJI KPCG, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA KPCG SKUPOVA.

PODACI O PREDAVAČU:

Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta (MSc. Land Management and Land Tenure)

Ured grada Zagreba za imovinsko-pravne poslove, koji se bavi eksproprijacijom, denacionalizacijom i procjenom vrijednosti nekretnina

Živi i radi u Zagrebu. Rođen je 1973. godine u Požegi u Hrvatskoj. Završio je italijansku osnovnu školu „Galileo Galilei“ u Umagu u Hrvatskoj i 10. prirodno-matematičku gimnaziju „Ivan Supek“ u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Geodetskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a 2005. godine magistrirao zemljišnu upravu na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (TUM), odsjek za upravljanje zemljištem i ruralni razvoj. Državni stručni ispit položio je 2003. godine.

Nakon studija geodezije radi u upravnim tijelima grada Zagreba vezanim za upravljanje i raspolaganje nekretninama, od denacionalizacije, eksproprijacije i registracije do procjene, zakupa i prodaje nekretnina. Od 2020. godine raspoređen je u Gradsku kancelariju za imovinsko-pravne poslove na mjesto višeg stručnog savjetnika šefa za procjenu vrijednosti nepokretnosti. Od 2008. do 2015. godine organizovao je studijske posjete gradskim upravama Berlina, Beča, Minhena i Dizeldorfa na temu uređenja zemljišta, administracije zemljišta i procjene nekretnina.

Autor je prvog propisa Grada Zagreba na području vrednovanja nekretnina iz 2012. godine, a organizovao je i prvu gradsku Službu za vrednovanje nekretnina. Tokom 2014. i 2015. godine intenzivno je sarađivao sa nosiocima izrade Zakona o vrednovanju nepokretnosti, Pravilnika o metodama vrednovanja nepokretnosti i Pravilnika o informacionom sistemu tržišta nekretnina, sve po uzoru na njemački model. Tokom 2018. i 2019. godine radio je na projektima za izradu početnog stanja plana približnih vrijednosti zemljišta na teritoriji Republike Hrvatske u okviru Informacionog sistema tržišta nekretnina eNekretnine.

Počasni je član Politehničkog društva stručnjaka i procjenitelja Tehničkog univerziteta u Zagrebu. Predavač je na seminarima iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina i autor niza stručnih članaka. Tečno govori italijanski i engleski jezik i aktivno govori nemački.		

Kotizacija za učestvovanje na savjetovanju iznosi:

*za prijave do 01.11.2020. godine
-50,00 € - za članove KPCG i IIRCG
-80,00 € - za ostale zainteresovane

*nakon 01.11.2020. godine:
-80,00 € - za članove KPCG i IIRCG
-100,00 € - za ostale zainteresovane