Podgorica, 9.09.2019. godine

USPJEŠNO ORGANIZOVAN EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Univerzitet Mediteran Podgorica, 30.-31. avgust 2019 godine od 10-15 h

(Međunarodni Standard za procjenu vrijednosti, IVS 500-Finansijski instrumenti

Procjene finansijskih instrumenata sprovedenih u skladu sa IVS 500 Finansijski instrumenti mogu se vršiti za mnoge različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

(a) akvizicije, spajanja i prodaja privrednog društva ili njegovih djelova,

(b) kupovina ili prodaja,

(c) finansijsko izvještavanje (MRS 32; MRS 39; MSFI 9),

(d) pravni ili regulatorni zahtjevi (bilo koji set zahtjeva od strane relevantnog tijela)

(e) interni rizik i procedure usaglašavanja,

(f) porez,i

(g) sporovi.

     

Komora procjenitelja Crne Gore, organizuovala je u saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja iz Rumunije-ANEVAR, Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) Institutom internih revizora CG (www.iircg.co.me) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), Edukativni program procjene vrijednosti Finansijskih instrumenata u skladu sa međunarodnim Standardom procjene IVS 500-Finansijski instrumenti

   

 

   
TERMIN TEME

30.08.2019.

10:00-15:00

 

Uvod:
 a. Klasifikacija finansijskih instrumenata
 b. Svrha vrednovanja finansijskih instrumenata
 c. Osnova vrijednosti

 Standardi vrednovanja:
 a. IVS 500
 b. MSFI 9
 c. Direktiva EU-a 2011/61 i Uredba 231/2013, 2014/65
 d. Smjernice za procjenu vrijednosti IPEV-a

 Pristupi vrednovanja:
 a. Prinosni
 b. Tržišni
 c. Troškovni

PAUZE U DOGOVORU SA PREDAVAČEM
TERMIN TEME

31.08.2019.

10:00-15:00

 

Posebna razmatranja:
 a. Ulazne vrijednosti
 b. Kreditni rizik
 c. Likvidnost i tržišna aktivnost

 Akcije (dionice) poduzeća
 a. Obične akcije - primjena standarda
 b. Prioritetne akcije – primjena standarda

 Korporativne obveznice
 a. Obične obveznice – primjena standarda
 b. Zamjenjive/konvertabilne obveznice - primjena standarda
 c. Obveznice po pozivu – primjena standarda

 Potraživanja od kupaca – primjena standarda

 

 

     

     

 
  PODACI O PREDAVAČU  
   

   

GEORGE BADESCU, FRICS, REV

CMF Consulting,

 IVSC Odbor za priznavanje standarda

Bukurešt, Rumunija

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljevskog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.

Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nationalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora  (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Izvor: Globalna Asocijacija za usvajanje Standarda Procjene IVSC https://www.ivsc.org/about/boards/membership-standards-recognition/person/id/52


  1. Kandidat koji želi da stekne zvanje "Ovlašćeni procjenitelj finansijskih instrumenata" je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj Finansijskih instrumenata'.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje


 

 

 

Naslovna

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore