Podgorica, 03.11.2018.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran, te Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.pdf (Službeni List CG br. 64/18) organizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, 24.11.2018. godine

 
   

"SAVJETOVANJE U VEZI PRIMJENE METODOLOGIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE"

UČEŠĆE JE BESPLATNO, UZ NAPOMENU DA JE BROJ MJESTA OGRANIČEN

 

PODACI O PREDAVAČIMA

 

Prof. dr Đorđije Rakočević

 

Predsjednik je Komore Procjenitelja Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore.

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, osnivač je i glavni partner kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga.

Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel).

Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Komore Procjenitelja Crne Gore, Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


Prof. dr Dragoljub Janković

 

Savjetnik je potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore.

Višegodišnji je Dekan na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora,

Od septembra 1991. god. do 2007. god. obavljao je funkciju pomoćnika direktora Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja,

Prethodni je Izvršni direktor Invest banke Montenegro.


Prof. dr Miloš Vukčević

 

Dekan je Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran u Podgorici,

Profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran na predmetima Pravo  Evropske unije i Međunarodno javno pravo. Na Fakultetu za evropske idržavne studije i Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu angažovan je kao profesor na predmetu, odnosno modulu Pravo Evropske unije.

Predavač je kod više udruženja procjenitelja Crne Gore u vezi pravnog okvira kojim je uređena procjeniteljska struka Crne Gore.


Doc. dr Slavko Rakočević

 

Predsjednik je Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne gore; Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenjivač Komore Procjenitelja Crne Gore, Licencirani je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Licencirani je Državni revizor (Licenca Državne Revizorske Institucijen Crne Gore).

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, član je revizorskog tima kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice, prethodni je član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta i Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel,

Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore;

posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA); Ovlašćeni je interni revizor, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC).


AGENDA

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-10:30  

Obavezni elementi izvještaja o procjeni imovine i/ili kapitala, definicija i predpostavka vrijednosti

 Opšteprihvaćeni pristupi procjene vrijednosti, predmet procjene i izvještaj o procjeni

Prof. dr Miloš Vukčević

10:30-11:00  

Metodologija za procjenu vrijednosti nematerijalnih sredstava

Procjena nematerijalnih sredstava putem tržišnog pristupa

Procjena nematerijalnog sredstava putem Prinosnog pristupa

Procjena nematerijalnih sredstava putem troškovnog pristupa

Doc. dr Slavko Rakočević

11:00-11:30  

Metodologija za procjenu vrijednosti materijalnih sredstava

Procjena materijalnih sredstava putem tržišnog pristupa

Procjena materijalnih sredstava putem prinosnog pristupa

Procjena materijalnih sredstava putem troškovnog pristupa

Prof. dr Đorđije Rakočević

PAUZA OD 11:30-11:45
11:45-12:30  

Metodologija za procjenu vrijednosti kapitala preduzeća

Procjena kapitala putem tržišnog pristupa

Procjena kapitala putem prinosnog pristupa : Metod Diskontovanih novčanih tokova („Metod DNT") i Metod direktne kapitalizacije

Procjena kapitala putem troškovnog pristupa: Metod neto imovine i Likvidacioni metod.

Prof. dr Dragoljub Janković

12:30-13:00  

Pitanja i odgovori

Diskusija

Svi učesnici

   

JEDNODNEVNO SAVJETOVANJE ĆEMO ORGANIZOVTI 24.11.2018 GODINE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA MEDITERAN NA STAROM AERODROMU. SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA,


 

Naslovna

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore