Podgorica, 08.10.2016.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovala u Podgorici, dana 08.10.2016. Seminar na temu

 
   

"PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA"

   
     

PODACI O PREDAVAČU


ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF

  • Direktor Deloitte Sektora usluga finansijskog sajetovanja-sa više od 15 godina iskustva iz oblasti procjene i modeliranja. Odgovoran je vršenje procjena i edukacije u okviru Deloitte za region Balkana (Rumuniju, Albaniju, Kosovo, Bugarsku i Moldaviju),

  • Sproveo je preko 200 procjena. Rukovodilac je tima za eksternu ocjenu kvaliteta procjena na području centralne i zapadne Evrope,

  • Ovlašćeni je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) u zemljama centralne-jugoistočne Evrope u organizaciji Deloitte,

  • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA),

  • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Međunarodnog Instituta za procjenu biznisa (iiBV) iz Kanade,

  • Član je Kraljevskog Instituta ovlašćenih procjenitelja (MRICS) iz Londona.

Podršku aktivnostima IIRCG i KPCG pružila je i predsjednica Udruženja Procjenitelja Albanije (SVP), gospođa Mirela Behluli koja je prisustvovala seminaru, nakon čega je održan sastanak predstavnika ovih asocijacija u cilju uspostavljanja međunarodne saradnje procjenitelja Crne Gore i Albanije.

   
 

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM SEMINARA

 
VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-11:30  

Procjena vrijednosti kapitala (biznisa):

· Definicija procjene vrijednosti,

· Koji su razlozi zbog čega treba vršiti procjenu vrijednoti kapitala (biznisa).?,

· Ko može da vrši procjenu vrijednosti kapitala (biznisa) u skladu sa standardima?

· IVSC Međunarodni Standardi Procjene Vrijednosti-zahtjvi standarda u pogledu procjene vrijednosti i sticanje zvanja procjenitelji.

ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF

PAUZA OD 11:30-11:45

11:45-13:00  

     Procjena vrijednosti kapitala (biznisa):

    ·   Zahtjevi standarda u pogledu edukacije u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa),

       ·   Zahtjevi standarda iiBV 101- Principi procjene vrijednosti biznisa

      ·   Zahtjevi standarda iiBV 102- Prihodni pristup i međunarodni trošak kapitala,

Pitanja i odgovori

ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF


Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO