Podgorica, 26.10.2015.

Komora Procjenitelja Crne Gore organizovala je dana 23.10.2015 Seminar na temu

"PROCJENA NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA IVSC/TEGOVA STANDARDIMA I PROCJENA NJENE FER VRIJEDNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE"

Seminar je omogućio učesnicima da u svojoj budućoj praksi primjenjuju (vrše reviziju kvaliteta primjene) različite metode procjena:

1. troškovne metode,

2. metode upoređivanja prodaje,

3. metode kapitalizacije dohotka.

Polaznici su takođe usvojili dodatna znanja u vezi efekata vrednovanja dugoročne imovine u skladu sa MRS/MSFI i njihov uticaj na različite pozicije u okviru Finansijskih Izvještaja.

 

PODACI O PREDAVAČIMA


 
   

mr.sc. ŽELJKO UHLIR

 Hrvatska

 • -Zamjenik je Ministra pri Ministarstvu gradnje i prostornog uređenja Republike Hrvatske,

 • -Prethodni je Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina u Republici Hrvatskoj,

 • Član je:

  • IPMA/CAPM (International Project Management Association/Croatian Association for Project Management)

  • HDSV (Hrvatsko društvo sudskih vještaka)

  • HDGI (Hrvatsko društvo građ. inženjera).

 

 

 

 

 

PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ, REV, LICENCIRANI REVIZOR

Crna Gora

 • -Posjeduje sertifikat Evropski priznatog procjenitelja (REV) koji izdaje TEGOVA organizacija sa sjedištem u Briselu http://tegova.org/ ,

 • -Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija,

 • -Vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd,

 • -Osnivač je i Izvršni direktor revizorske kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga,

 • -Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj kod Udruženja procjenjivača Crne Gore,

 • -Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-11:45

 

Osnove o procjenama vrijednosti nekretnina:

- proces procjenjivanja,
- izbor osnovice za procjene (tržišna, investiciona, fer),
- izbor metode procjene (komparativna, prihodovna, troškovna),
- izbor podataka za procjenu,
- izvještaj o procjeni vrijednosti nekretnina u skladu sa Standardima.

- PITANJA I ODGOVORI-DISKUSIJA

 

mr.sc. ŽELJKO UHLIR

11:45-12:00 PAUZA

12:00-13:45

 

Posebni elementi procjena vrijednosti nekretnina:


- razlike između podvrsta prihodovne metode za procjene

(DCF, direktna kapitalizacija, rezidualna metoda),
- problematika troškovne metode za procjene,
- metode za masovne procjene,
- posebni postupci procjena (ovlašćenja, prava građenja, prava služnosti),
- upoređivanje standarda/propisa u EU.

- PITANJA I ODGOVORI-DISKUSIJA

 

mr.sc. ŽELJKO UHLIR

13:45-14:15 PAUZA

14:15-15:45

Procjena imovine pravnih lica za potrebe Finansijskog Izvještavanja:
-Razlozi procjene vrijednosti imovine preduzeća,
-Ko vrši procjenu za potrebe finansijskog izvještavanja,
-Regulativa: zakonska, profesionalna,
-MRS 1., MRS 2, MRS 16, MRS 37, MRS 38, MRS 40., i 
njihovi zahtjevi u vezi procjene vrijednosti imovine pravnih lica,
-MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti.

- PITANJA I ODGOVORI-DISKUSIJA

 

PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Seminara uz interaktivno učestvovanje prisutnih

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO