POZIV ZA NOVI EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA CRNE GORE ZA ZVANJE:

"OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEKRETNINA"
 

U SARADNJI SA UDG UNIVERZITETOM, UDRUZENJEM PROCJENITELJA RUMUNIJE (ANEVAR)-AKREDITOVANI REV NOSILAC KOD TEGOVE I NOSILAC JAVNIH OVLAŠĆENJA U RUMUNIJI, I UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE

Poštovani,

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Kao dokaz o kvalitetu sprovođenja obuke i njenoj usaglašenosti sa međunarodnim Standardima procjene (obuka zasnovana na praktičnom radu), ukazujemo na činjenicu da je Nick Talbot, lider Svjetske organizacije pocjenitelja (IVSC) dana 21.03.2018. lično uručio sertifikate ispred ove organizacije polaznicima prethodnih obuka u organizaciji Komore Procjenitelja CG. Ponosni smo na činjenicu da je lider ove globalne organizacije po prvi put posjetio neko strukovno tijelo na Balkanu, koje se bavi aktivnostima edukacije i sertifikacije procjenitelja, i to baš kod nas u Komori Procjenitelja CG.
 

 

 

Slika je sa dodjele KPCG sertifikata koje je uručio 21.03.2018 godine na UDG Univerzitetu, lično lider Svjetske organizacije procjenitelja, gospodin Nick Talbot.

Više o lideru ove organizacije ukoliko kliknete Ovdje...

Video sa dodjele KPCG sertifikata možete pogledati ukoliko kliknete Ovdje...
Takođe skrećemo pažnju zainteresovanim polaznicima na mogućnost plaćanja kotizacije u ratama o čemu se kandidat može dogovoriti sa predstavnikom KPCG.

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

 
 1.  
  1. Kandidat koji želi da stekne zvanje "Ovlašćeni procjenitelj nekretnina" (za kandidata koji može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine putem sledećeg obrasca http://komoraprocjenitelja.me/images/Izjava_o_vrsenim_procjenama.doc)  je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj nekretnina'.
  2. Kandidat koji želi da stekne zvanje "Procjenitelj nekretnina" (za kandidata koji ne može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine)  je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje "Procjenitelj nekretnina".

  Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje


  Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPCG i Instituta internih revizora Crne Gore. Za otale kozizacija je 800,00 €.

  Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).

  Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%

   

   

   
           
         

 

 

 

Naslovna

©| Designed by KOMORA PROCJENITELJA CRNE GORE