EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA NEKRETNINA CRNE GORE

Komora procjenitelja Crne Gore, organizuje Edukativni program procjene vrijednosti nekretnina. Predavanja iz oblasti procjene nekretnina organizovaćemo u prostorijama Unije Poslodavaca Crne Gore, ali se polaznicima sa prebivalištem van Podgorice omogućava praćenje predavanja i online-svi kandidati takođe mogu pratiti predavanja te preuzimati materijale za učenje sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu tj mogu da vrše video pregled predavanja za procjenitelje nekretnina (sa svog racunara, lap topa, telefona).

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

 

Sva predavanja tokom ovog ciklusa se organizuju u saradnji sa Građevinskim fakultetom Podgorica, po Programu predavanja koji možete preuzeti OVDJE...

S tim u vezi takođe želimo da Vas informišemo o sledećem:

  1. 1. Komora procjenitelja Crne Gore”, 1. oktobra 2015. godine postala je članica Savjeta za Međunarodne standard procjene vrijednosti – IVSC, koji broji 74 udruženja iz 54 zemlje. Sjedište IVSC je u SAD-u a operativno sjedište u Londonu (UK).

2. U toku je sprovođenje novog ciklusa edukacije procjenitelja nekretnina, koji je namijenjen, prvenstveno, članovima KPCG ali i sudskim vještacima i  drugim licima koja vrše procjenu vrijednosti nekretnina, samostalno ili u timu sa drugim procjeniteljima.   

3. Ovaj edukativni program procjene nekretnina, unaprijediće Vašu praksu pravilnom primjenom Međunarodnih standarda za procjenu (International Valuation Standards – IVS) i Evropskih standarda procjene, te poštovanjem etikih prinicipa procjeniteljske profesije.

4. Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa udruženjima procenitelja i obrazovnim institucijama u regionu, a koncipiran je tako da zadovoljava neophodne kriterijume za sticanje evropske prakse u oblasti procjene vrijednosti nekretnina.

5. Program edukacije realizovaće se  u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Podgorici. Predavači su profesori Građevinskog fakulteta (UCG), profesori Ekonomskog fakulteta ali i predavači sa drugih univerziteta, kao i eminentni stručnjaci iz teorije prakse procjene vrijednosti nekretnina u Crnoj Gori.

6. Predavanja po Programu edukacije realizovaće se u 12. modula. Program edukacije možete preuzeti OVDJE...

7. Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu nepokretnosti. Nakon toga, u zavisnosti od praktičnog procjeniteljskog iskustva, kandidat stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje "Procjenitelj nepokretnosti" (bez procjeniteljskog iskustva), odnosno "Ovlašćeni procjenitelj nepokretnosti" (kandidati sa iskustvom procjenitelja nepokretnosti).

   

   
           
         

OPCIJA 1:

Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj nepokretnosti (kandidati sa iskustvom procjenitelja nepokretnosti), ostvareno procjeniteljsko iskustvo dokazuje davanjem "Izjave o prethodnom iskustvu na vršenju procjena nepokretnosti".

Po uspješno završenom edukativnom ciklusu, kandidat pod tačkom 1. je u obavezi da podnese Administraciji 'Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlaščeni procjenitelj nepokretnosti'.

                 Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.


OPCIJA 2:

  1. Kandidat koji želi da stekne zvanje Procjenitelj nepokretnosti (zvanje bez iskustva na procjenama nepokretnosti), je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Procjenitelj nepokretnosti'.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje


Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 EUR za članove KPCG. Za ostale kandidate cijena je 800,00 EUR.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%


 

 

 

Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO