EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA BIZNISA  I KAPITALA

U SARADNJI SA

     

Komora procjenitelja Crne Gore, organizuje u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG, Edukativni program procjene vrijednosti biznisa i kapitala u skladu sa međunarodnim standardima procjene. Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizovaćemo u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici u periodu od 08.-09. septembra 2017. godine sa početkom u 11:00 časova i 10.-11. novembra 2017, u prostorijama Univerziteta UDG sa početkom u 10:00 časova

Agendu za prvi dio predavanja možete preuzeti OVDJE...

Agendu za drugi dio predavanja možete preuzeti OVDJE...

Kompletan Program predavanja tokom ovog ciklusa možete preuzeti OVDJE...

     

     
  PODACI O PREDAVAČU  

Zvonimir Petrović, ASA, Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd.

Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).


  1. Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj biznisa je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj biznisa'.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje


Cijena ovog edukativnog kursa je 400,00 € za članove KPCG i Instituta internih revizora Crne Gore. Za otale kozizacija je 500,00 €.


 

Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO