EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA KAPITALA I BIZNISA

U SARADNJI SA

     

Komora procjenitelja Crne Gore, organizuje u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG, Edukativni program procjene vrijednosti kapitala i biznisa u skladu sa međunarodnim standardima procjene. Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizujemo u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici (dva dana predavanja) i u prostorijama Univerziteta UDG (dodatna dva dana predavanja).

ZA DETALJE OKO DINAMIKE ORGANIZOVANJA PREDAVANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE KPCG ADMINISTRACIJU.

Agendu za prvi dio predavanja možete preuzeti OVDJE...

Agendu za drugi dio predavanja možete preuzeti OVDJE...

Kompletan Program predavanja tokom ovog ciklusa možete preuzeti OVDJE...

     

     
  PODACI O PREDAVAČU  

Zvonimir Petrović, ASA, Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd.

Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).


  1. Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji "Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa'.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje


Cijena ovog edukativnog kursa je 500,00 € za članove KPCG i Instituta internih revizora Crne Gore. Za otale kozizacija je 600,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%


 

 

 

Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO