Slika 1: sa Edukativnog ciklusa
           

EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA POSTROJENJA I OPREME

Komora Procjenitelja Crne Gore, organizuje Edukativni program procjene vrijednosti postrojenja i opreme

S tim u vezi takođe želimo da Vas informišemo o sledećem:

  1. 1. Komora procjenitelja Crne Gore”, 1. oktobra 2015. godine postala je članica Savjeta za Međunarodne standarde procjene vrijednosti – IVSC, koji broji 74 udruženja iz 54 zemlje. Sjedište IVSC je u SAD-u a operativno sjedište u Londonu (UK).

2. U toku je prijavljivanje kandidata za sprovođenje ciklusa edukacije procjenitelja postrojenja i opreme, koji je namijenjen, prvenstveno, članovima KPCG ali i drugim licima koja vrše procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, samostalno ili u timu sa drugim procjeniteljima.   

3. Ovaj edukativni program procjene postrojenja i opreme, unaprijediće Vašu praksu pravilnom primjenom Međunarodnih standarda za procjenu (International Valuation Standards – IVS), te poštovanjem etičkih prinicipa procjeniteljske profesije.

4. Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa udruženjima procenitelja i obrazovnim institucijama u regionu, a koncipiran je tako da zadovoljava neophodne kriterijume za sticanje evropske prakse u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme.

5. Program edukacije realizovaće se  u saradnji sa HS Finance doo Maribor, koga zastupa mr Štefan Rola, Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme Slovenskog Instituta za reviziju iz Ljubljane, ali su takođe predavači i profesori sa Univerziteta iz Crne Gore i Srbije-eminentni stručnjaci iz teorije prakse procjene vrijednosti postrojenja i opreme.

6. Predavanja po Programu edukacije realizovaće se u više modula. Program predavanja možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje...

7. Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu postrojenja i opreme bez obzira da li je član KPCG ili ne. Kandidat koji postane član KPCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje "Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme".


USLOVI STICANJA SERTIFIKATA:

Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme, u obavezi je da po uspješno završenom edukativnom ciklusu, podnese administraciji Komore Procjenitelja Crne Gore 'Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje Ovlaščeni procjenitelj postrojenja i opreme'

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.


Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 EUR za članove KPCG. Za ostale kandidate cijena je 800,00 EUR.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje postrojenja i opreme) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti nekretnina, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%


 

 
     
     

 

Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO