Ovim Statutom regulišu se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju javnosti rada o članstvu, pravima i obavezama članova, unutrašnjem uređenju, tijelima, njihovom sastavu, ovlašćenjima, načinu odlučivanja, uslovima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju imovinom, načinu sticanja imovine, prestanku postojanja,  te postupku sa imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruženja internih revizora Crne Gore.

 

 

 

 


© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO