Komora procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (iircg.co.me/) i Univerzitetom Mediteran iz Podgorice, organizuje 23.12.2019.na Univerzitetu Mediteran u Podgorici,  ekspertsko predavanje na temu

TROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KROZ PRIMJENU IVS STANDARDA

10 CPE

TERMIN TEME

10:00-11:20

 Armin Đozić, MRICS

 

 

TROŠKOVNI PRISTUP

1. Osnovni koncept i primjena u skladu sa IVS i EVS 2016

2. Definicije pojmova - koji se odnose na troškovni pristup HABU-Highest and Best Use

VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA :

Metoda komparativa prodaje-uporedna METODA

 ALTERNATIVNE METODE

 • Metoda ekstrakcije

• Metoda alokacije

• Rezidualna metoda

• Metoda kapitalizacije rente i

• Metoda diskontovanog novčanog toka.

VIŠAK ZEMLJIŠTA

11:20-11:30                                                               PAUZA

11:30-12:30

Armin Đozić, MRICS

 

TROŠKOVI GRAĐENJA I PRIMJENA METODA

Troškovna metoda – troškovi gradnje

 a) Tehnika jedinačne cijene objekta,

b) Tehnika jedinačnih cijena komponenata objekta, i

c) Tehnika detaljne analize količina i cijena.

d) Tehnika indeksiranih cijena

Troškovni metod-podjela troškova

a) Direktni troškovi

b) Indirektni troškovi

Preduzetnički profit

12:30-13:00                                                               PAUZA
13:00-13:30    PREGLED TROŠKOVA – primjeri I analize                    

13:30-14:30

Armin Đozić, MRICS

 

 

TROŠKOVNI PRISTUP I AMORTIZACIJA

 Ø  Amortizacija – vrste amortizacije:

a) Fizička zastarjelost

b) Funkcionalna zastarjelost

c) Ekonomska zastarjelost

14:30-15:00

Svi učesnici

Pitanja i odgovori

Diskusija

PODACI O PREDAVAČU          
   

   

ARMIN ĐOZIĆ, MRICS

Ing. građ i dipl. ecc

Sarajevo, BiH

Posjeduje preko 15 godina profesionalnog iskustva na procjenama vrijednosti nekretnina i trenutno je zaposlen u Bosna Bank International kao ekspert za kolaterale kao sredstva obezbjeđenja i odgovoran je za primjenu međunarodnih IVS Standarda procjene vrijednosti nekretnina u poslovanju ove banke.

Građevinski je inžinjer i diplomirani ekonomista. Položio je državni ispit BiH iz oblasti građevine. Sudski je vještak građevinske struke-licenca broj 01-06-3-187-441/15

Posjeduje MRICS sertifikat profesionalnog zvanja iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina, u izdanju Kraljevskog Instituta Procjenitelja (RICS) iz Londona.

 

 

     

 


 

Naslovna

| Designed by Komora Procjenitelja Crne Gore