Dana 30.06.2017. godine potpisan je Ugovor o saradnji između Komore Procjenitelja Crne Gore i Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta Crne Gore (http://www.ucg.ac.me/af/)

Cilj potpisivanja Sporazum o poslovnoj saradnji je:

  1. -promovisanje struke procjenitelja Crne Gore,
  2. -međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, opreme, biznisa (kompanija), kapitala, obaveza, hartija od vrijednosti,
  3. -zajedničko organizovanje raznih vidova stručnih skupova: konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i sl., kao i sprovođenje mnogih drugih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje struke procjenitelja Crne Gore,
  4. -saradnju u izdavanju stručnih publikacija u vezi procjena nepokretnosti,
  5. -saradnju kod prevoda EVS/IVSC standarada procjene, Kodeksa etike i drugih neophodnih priručnika iz oblasti procjene,
  6. -uspostavljanje saradnje u oblasti sprovođenja edukativnog ciklusa procjenitelja Crne Gore kroz razmjenu predavača potpisnika ovog sporazuma,
  7. -aktivnu promociju saradnje i međusobno informisanje o istom,
  8. -međusobnu promociju web sajta potpisnika ovog sporazuma, postavljanjem loga druge strane na svojim internet prezentacijama.
 

 

 


Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO