Dana 19.05.2017. godine potpisan je Ugovor o saradnji između Komore Procjenitelja Crne Gore, Univerziteta UDG iz Podgorice (http://www.udg.edu.me/), Instituta internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  i revizorske kompanije HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/)

Cilj potpisivanja ugovora je edukacija strukovnih lica u dijelu praktične primjene standarda iz oblasti procjeniteljske profesije Crne Gore u skladu sa:

1.Međunarodnim IVSC i Evropskim TEGoVA Standardima procjene imovine,

2. Međunarodnim Standardima procjene kapitala (biznisa),

3. IFAC Standardima i međunarodnim IFRS Standardima finansijskog izvještavanja u vezi potrebe utvrđivanja FER vrijednosti nekretnina i opreme iskazanih u bilansima preduzeća,

Ugovor o saradnji su potpisali:

 

 

 


Naslovna

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO