04.12.2018.

Obavještenje članstvu o sazivanju I redovne godišnje Skupštine Komore Procjenitelja Crne Gore, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama CG. Opširnije..

06.09.2018.

WAVO organizacija uputila je poziv Komori Procjenitelja Crne Gore da pristupi u članstvo ove globalne organizacije. Opširnije..

Januar 2017.

IVSC-Komitet za međunarodne standarde procjene izdao je nove Standarde procjene-izdanje  2017 koji  predstavljaju  važnu prekretnicu ka usklađivanju procjeniteljske prakse širom svijeta. Međunarodni Standardi Procjene (IVS) 2017 će služiti kao ključna smjernica za procjeniteljsku profesiju na globalnom nivou i biće osnova za konzistentnost, transparentnost i povjerenje u procjene koje su ključne za donošenje investicionih odluka, kao i finansijsko izvještavanje. Saznaj više ...

17. Jul 2016.

U toku je prijavljivanje za novi Edukativni program procjene vrijednosti nekretnina u organizaciji Komore Procjenitelja Crne Gore. Predavanja iz oblasti procjene nekretnina organizujemo online-svi kandidati mogu pratiti predavanja te preuzimati materijale za učenje sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu tj mogu da vrše video pregled predavanja za procjenitelje nekretnina (sa svog racunara, lap topa, telefona). Saznaj više ...

15. Jun 2016. Komora Procjenitelja Crne Gore organizovala na "UDG Univerzitetu" Podgorica polaganje ispita  za sticanje profesionalnih zvanja u oblasti procjene nekretnina u skladu sa IVS mađunarodnim Standardima procjene.
26. Maj 2016. Evropska grupa udruženja procjenitelja (TEGoVA) objavila je Evropske standarde procjene 2016, koji su kamen temeljac za bezbjednost i sigurnost evropskih tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita. Saznaj više ...
07. April 2016 Komora Procjenitelja Crne Gore organizuje edukativni ciklus za sticanje profesionalnih zvanja u oblasti procjene postrojenja i opreme u skladu sa mađunarodnim Standardima procjene. Saznaj više ...

 
 

© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO