DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), izvršio je prevod IIA Dokumenata pozicioniranja interne revizije (Eng: Position Papers). “Dokumenti pozicioniranja interne revizije” pomažu širokom krugu zainteresiranih strana, ali su prvenstveno namijenjeni informisanju i obrazovanju internih revizora o pitanjima važnim za…

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa HLB International iz Londona, Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Ponedjeljak, 15.01.2018. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016),…

OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

SERTIFIKACIJA RISK MENADŽERA-20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizovao u prostorijama Univerziteta UDG od 15.-16. decembra 2017. ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja:   “OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA”   ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE…

UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Četvrtak, 07.12.2017. specijalistička predavanja/obuku na temu:   “UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA” Obuka je organizovana na zahtjev članstva, a predavač je bio…

USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

IIRCG SEMINAR-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/), organizovao u prostorijama Univerziteta UDG 03. novembra 2017. Seminar na temu: “USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA” ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA Seminar je organizovan polazeći…

KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE

IIRCG OBUKA -10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u petak, 26. maja 2017. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016), na temu:   “KAKO PRIPREMITI…

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

IIRCG OBUKA – 20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice,  organizovao je od 07. do 21. aprila 2017. Četvorodnevna specijalistička predavanja/obuku po novom programu edukacije/sertifikacije za sticanje zvanja: “OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR” Novi program uvodimo u skladu sa IIA smjernicama u pogledu edukacije i sertifikacije internih…

KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 14.09.2016.Seminar na temu:   “KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI” U SARADNJI SA Seminar je organizovan u sali  Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore u Ulici dr Vukašina Markovića 114, sa početkom u 09:00 časova.   PODACI O PREDAVAČIMA   KENAN DURAKOVIĆ CRNA GORA 2014- : Generalni direktor za…