11.11.2023.

Prof. dr Slavko Rakočević, Predsjednik Upravnog odbora KPSVCG, dana 11.11.2023. godine gostovao je  na jutarnjem programu RTCG.

Teme o kojima se govorilo su:
  • Aktivnosti KPSVCG na edukaciji i sertifikaciji za sticanje zvanja “Ekspert prevencije i sprječavanja prevarnih radnji u kompanijama
  • Pravnom i profesionalnom okviru borbe protiv prevarnih radnji u kompanijama Crne Gore,
  • Saradnja Komore procjenitelja i Sudskih vještaka CG sa IIRCG u dijelu edukacije sudskih vještaka u vezi najboljih praksi za uspostavljanje okvira borbe protiv prevara, sprovođenja istražnih radnji, korektivnih mjera i načina izrade izvještaja o utvrđenom činjeničnom stanju.

25.09.2023.

Prof. dr Slavko Rakočević, Predsjednik Upravnog odbora KPSVCG, dana 25.09.2023. godine gostovao je  na jutarnjem programu RTV Nikšić.

Teme o kojima se govorilo su:

  • Aktivnosti Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore na edukaciji i sertifikaciji procjenitelja materijalne i nematerijalne imovine,
  • Prevod IVSC međunarodnih standarda procjene,
  • Kontinuirana edukacije članstva,
  • Saradnja sa drugim profesionalnim organizacijama i institucijama,
  • Planovi za buduće aktivnosti našeg udruženja.

04.06.2020.

Prilog TV Sun – Potpisivanje Trilateralnog sporazuma o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Instituta internih revizora Crne Gore

28.03.2018.

Gostovanje Nick Talbota, Izvršnog direktora Globalnog Komiteta za usvajanje međunarodnih Standarda procjene (IVSC London) na jutarnjem programu RTV CG

01.03.2017.

Gostovanje na jutarnjem programu RTV CG:

1. Doc. dr Branislav Radulović-član Senata Državne Revizorske Institucije Crne Gore,
2. Doc. dr SLavko Rakočević-Predsjednik UO Komore Procjenitelja Crne Gore,
3. Prof. dr Jelena Perović-predstavnik Univerziteta Mediteran Podgorica,
4. Goran Račić-clan UO Komore Procjenitelja Crne Gore.

Tema: Stanje procjeniteljske struke u Crnoj Gori