Procjenitelj nekretnina

za kandidate bez radnog iskustva

Komora Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa UDG Univerzitetom, Udruženjem  Procjenitelja Rumunije (ANEVAR) – akreditovani REV nosilac kod Tegova i nosilac javnih ovlašćenja u Rumuniji i Unijom Poslodavaca Crne Gore sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Kao dokaz o kvalitetu sprovođenja obuke i njenoj usaglašenosti sa međunarodnim Standardima procjene (obuka zasnovana na praktičnom radu), ukazujemo na činjenicu da je Nick Talbot, llider globalnog Komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC London) dana 21.03.2018. lično uručio sertifikate ispred ove organizacije polaznicima prethodnih obuka u organizaciji Komore Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore. Ponosni smo na činjenicu da je lider ove globalne organizacije po prvi put posjetio neko strukovno tijelo na Balkanu, koje se bavi aktivnostima edukacije i sertifikacije procjenitelja, i to baš kod nas u Komori Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Kandidat koji nema radno iskustvo na procjenama vrijednosti nekretnina, nakon uspješno završene obuke i položenog ispita, stiče pravo da aplicira za KPSVCG zvanje “Procjenitelj nepokretnosti”.

Da bi kandidat dobio sertifikat “Procjenitelj nekretnina” potrebno je da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Procjenitelj nekretnina” i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju),
  • Dokaz o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu vrijednosti nekretnina,
  • Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa
  • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  • Ostali uslovi definisani u zahtjevu za izdavanje sertifikata.

Skrećemo pažnju zainteresovanim polaznicima na mogućnost plaćanja kotizacije u ratama o čemu se kandidat može dogovoriti sa predstavnikom KPCG.

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nosioci ovih zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPSVCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra. Za ostale kotizacija je 800,00 €.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i određeni dodatni KPSVCG edukativni kurs za procjenitelje, cijena za taj dodatni proces sertifikacije je < 50%.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.