Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja iz Rumunije-ANEVAR, Univerzitetom Mediteran, Institutom internih revizora CG i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice organizuje Edukativni program procjene vrijednosti nematerijalne imovine skladu sa međunarodnim Standardom procjene IVS 210.

Obuke koje organizuje KPSVCG su koncipirane tako da polaznicima obezbijede osnovno teorijsko znanje iz procjene vrijednosti nematerijalne imovine, kao i praktična znanja kroz brojne primjere (case study), poštujući aktuelne međunarodne standarde (IVS). Takođe, cilj obuke je da pripremi polaznike za rad u oblasti procjene vrijednosti nematerijalne imovine u skladu sa pravilima koje će nosioci sertifikata biti obavezni da primjenjuju

TEME:

Procjena i računovodstveni standardi:

  • IVS 210, MRS 38, IFRS 13, ISO 10668

– Proces procjene nematerijalne imovine

– Osnovi procjene nematerijalne imovine:

  1. Moguće finansijske informacije
  2. Diskontne stope
  3. Preostali korisni vijek

– Pristupi procjeni nematerijalne imovine:

  • Tržišni pristup procjene
  • Prinosni pristup
  • Troškovni pristup

– Lični i poslovni goodwill (pozitivan imidž)

– Primjeri iz prakse:

   1. Troškovni pristup – softver, kompetentna radna snaga
   2. Ušteda troškova – patent
   3. Naknade po osnovu autorskih prava– patenti
   4. Prihod od premije – zakup
   5. Višak zarada – odnos sa kupcima
   6. Grinfild metod- nematerijalna imovina hotela
   7. Stvarna opcija- patent

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu nematerijalne imovine bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine”.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine”.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenost uslova za izdavanje sertifikata:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu kopiju),
 • Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
 • Dokaz da je potpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
 • Uvjerenje iz kaznene evidencije (original ili ovjerena kopija)

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

GEORGE BADESCU, FRICS, RE, CMF Consulting, IVSC Odbor za priznavanje standarda

Bukurešt, Rumunija

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljesvkog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.

Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nationalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Izvor: Globalna Asocijacija za usvajanje Standarda Procjene IVSC https://www.ivsc.org/about/boards/membership-standards-recognition/person/id/52

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPSVCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra. Za ostale zainteresovane kotizacija je 800,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.