Novosti

PROCJENA VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mo...

2023/03/07

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “UTVRĐIVANJE NAKNADE PO OSNOVU PRAVA SLUŽBENOSTI”

Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mo...

2022/12/30

PREVOD IVS STANDARDA PROCJENE 2022

  PREVOD IVS MEĐUNARODNIH STANDARDA PROCJENE 2022.   Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore objavila je prevod IVS Standarda procjene koje možete poručiti putem naše prodavni...

2022/12/22

UTVRĐIVANJE NAKNADE PO OSNOVU PRAVA SLUŽBENOSTI

Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mo...

2022/12/15

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “PROCJENA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH DOBARA-STOČARSTVO”

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  uspješno ...

2022/09/26

SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE TIVAT

Dana 9. septembra održan je sastanak između predsjednika opštine Tivat Komnenović Željka i predsjednika Upravnog odbora Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore prof. dr Rakočević Sla...

2022/09/15

SAVJETOVANJE: “PROCJENA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH DOBARA-STOČARSTVO”

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  organizuje...

2022/08/02

V REDOVNA SKUPŠTINA KOMORE PROCJENITELJA I SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE

01.08.2022. godine Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore obavještava članstvo o sazivanju V redovne godišnje Skupštine članova koja je zakazana za petak, 05.08.2022. godine u 12:00 �...

2022/08/01

ODRŽAN SEMINAR: PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA U SKLADU SA IVS 230-ZALIHE

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo (https://montaudit.me)  upješ...

2022/03/21

Komentariši