V REDOVNA SKUPŠTINA KOMORE PROCJENITELJA I SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE

01.08.2022. godine Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore obavještava članstvo o sazivanju V redovne godišnje Skupštine članova koja je zakazana za petak, 05.08.2022. godine u 12:00 časova. U skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore ali i internim aktima Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore, pravo učešća na Skupštini imaju svi članovi…

ODRŽANO SAVJETOVANJE: DIREKTNA KAPITALIZACIJA KOD PRINOSNOG PRISTUPA PROCJENE

Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspješno je organizovala 26.02.2021. godine online Savjetovanje na temu:

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA KOMOROM JAVNIH IZVRŠITELJA CG

Dana 23. decembra 2020. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Komore javnih izvršitelja Crne Gora. Ovim sporazumom Komora procjenitelja i Komora Javnih izvršitelja Crne Gore uspostavljaju međusobnu saradnju u edukaciji, sertifikaciji i zajedničkim angažmanima timova u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala, nematerijalne…