Komora Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) je udruženje profesionalnih procjenitelja i sudskih vještaka, nestranačko, nevladino, neprofitabilno udruženje građana osnovano za teritoriju Crne Gore.

Cilj KPSVCG je okupljanje i učlanjivanje stručnjaka koji se bave poslovima: procjene vrijednosti materijalne imovine, procjene vrijednosti kapitala i biznisa, procjene vrijednosti nematerijalne imovine, sudskim vještačenjem za potrebe suda, državnog tužilaštva, odnosno drugog organa koji vodi postupak. Navedene aktivnosti se vrše radi unapređivanja struke i zaštite njihovih stučnih interesa.

Pošto je Crna Gora kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, usaglašavanje standarda vršenja procjena i vještačenja sa međunarodnim standardima je dio procesa integracije. Tom procesu se pridružuje KPSVCG tako što će vršiti edukaciju procjenitelja  i sudskih vještaka u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima, a nakon toga i sertifikovanje procjenitelja.

Komora Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) je član International Valuation Standards Committee (Savjeta za međunarodne standarde procjena iz Londona, UK).

Cilj i zadaci KPSVCG su:

 • Ustanovljavanje nacionalnih standarda procjene i vještačenja i Kodeksa profesionalne etike za procjenitelje i sudske vještake-članove Udruženja;
 • Donošenja i primjenjivanje nacionalnih standarda za procjenu vrijednosti i sudska vještačenja i njihova harmonizacija sa Međunarodnim standardima procjene i opšteprihvaćenom praksom sudskih vještaka;
 • Harmonizacija nacionalne procjeniteljske prakse i prakse sudskih vještaka sa opšte prihvaćenom Međunarodnom procjeniteljskom praksom i praksom sudskih vještaka;
 • Donošenje programa i obuka kandidata, njihovo osposobljavanje u odogovarajućim oblastima profesije procjenitelja i sudskih vještaka, organizacija ispita i izdavanje sertifikata za sticanje profesionalnih zvanja, kao i donošenje pravila za kontinuirano usavršavanje u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zahtjevima za profesionalnim osposobljavanjem procjenitelja i sudskih vještaka;
 • Propisivanje uslova za izdavanje, produžavanje i oduzimanje sertifikata za obavljanje poslova procjene vrijednosti materijalne imovine, procjene vrijednosti kapitala i biznisa; procjene vrijednosti nematerijalne imovine; sudskim vještačenjem za potrebe suda, državnog tužilaštva, odnosno drugog organa koji vodi postupak;
 • Vođenje registra izdatih sertifikata za profesionalno zvanje za procjenu vrijednosti materijalne imovine; procjenu vrijednosti kapitala i biznisa; procjenu vrijednosti nematerijalne imovine; sudskim vještačenjem za potrebe suda, državnog tužilaštva, odnosno drugog organa koji vodi postupak;
 • Utvrđivanje kriterijuma i nostrifikacija profesionalnih zvanja stečenih u inostranstvu;
 • Promovisanje procjeniteljske profesije i profesije sudskih vještaka, i potrebe za njenom institucionalizacijom;
 • Razmjena iskustva, ideja, mišljenja i informacija među procjeniteljima i sudskim vještacima;
 • Donošenje kodeksa profesionalne etike članova KPSVCG;
 • Organizovanje i pokretanje akcija koje su u vezi sa poslovima procjene i sudskih vještačenja;
 • Saradnja sa nadležnim institiucijama i državnim organima u Crnoj Gori u cilju institucionalizacije procjeniteljske profesije i profesije sudskih vještaka;
 • Saradnja sa nedržavnim organizacijama i drugim institucijama u Crnoj Gori;
 • Saradnja sa međunarodnim profesionlnim organizacijama iz oblasti procjene i sudskih vještačenja.