Sporazum o poslovnoj saradnji Komore procjenitelja sa Komorom javnih izvršitelja Crne Gore

Dana 23. decembra 2020. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Komore javnih izvršitelja Crne Gora. Ovim sporazumom Komora procjenitelja i Komora Javnih izvršitelja Crne Gore uspostavljaju međusobnu saradnju u edukaciji, sertifikaciji i zajedničkim angažmanima timova u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala, nematerijalne…

Sporazum o poslovnoj saradnji Komore procjenitelja sa Notarskom komorom Crne Gore

Dana 23. decembra 2020. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Notarske komore Crne Gore (NKCG). Ovim sporazumom KPCG i NKCG uspostavljaju međusobnu saradnju u edukaciji, sertifikaciji i zajedničkim angažmanima timova u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala, nematerijalne imovine i finansijskih instrumenata u…

Sporazum o poslovnoj saradnji Komore procjenitelja sa Opštinom Bijelo Polje

Dana 04.06.2020. godine potpisan je Trilateralni sporazum o poslovnoj saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Instituta internih revizora Crne Gore. Ovim Sporazumom KPCG, Opština Bijelo Polje i IIRCG uspostavljaju mađusobnu saradnju u edukaciji, sertifikaciji i zajedničkim angažmanima timova u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja, opreme, biznisa i kapitala, nematerijalne imovine i…

Sporazum o saradnji između Komore procjenitelja CG i Udruženja procjenitelja Amerike-ASA

Singapur, 7.10.2019.-Nakon sastanka predsjednika UO KPCG sa Izvršnim direktorom ASA Udruženja iz SAD-a, gospodinom Johnnie White-om.   Dana 17. januara 2020. potpisan je Sporazum o saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i međunarodnog Udruženja Procjenitelja Amerike (ASA – The American Society of Appraisers https://www.appraisers.org/). Svrha ovog sporazuma je dalje razvijanje odnosa između ASA i…

Sporazum o saradnji sa međunarodnim Udruženjem sertifikovanih eksperata procjene-IACVS

Dana 29. novembra 2019. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Komore procjenitelja Crne Gore (KPCG) i međunarodnog Udruženja Sertifikovanih Eksperata Procjene sa sjedištem u Kanadi (IACVS – International Association of Certified Valuation Specialists) http://www.iacva.org/. Svrha ovog sporazuma je razmjena iskustva i najboljih praksi kod sertifikacije procjenitelja, kroz organizovanje naprednih stručnih obuka te razmjenu uskustava u cilju potpune primjene međunarodnih…

Sporazum o saradnji Komore Procjenitelja CG sa Udruženjem procjenitelja Rumunije-ANEVAR

Komora Procjenitelja Crne Gore potpisala je, 13. aprila 2018. godine, Sporazum o saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja Rumunije – ANEVAR. ANEVAR je nosilac javnog ovlašćenja na teritoriji Rumunije za edukaciju i sertifikaciju procjenitelja, ali i nosioca ovlašćenja Evropskog Udruženja procjenitelja TEGoVA za edukaciju i sertifikaciju procjenitelja i izdavanje međunarodnog sertifikata za zvanje “Evropski priznati procjenitelj…

Sporazum o saradnji Komore Procjenitelja CG sa Državnom Revizorskom Institucijom Crne Gore

Dana 21.03.2018. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Globalne Asocijacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene IVSC, Državne Revizorske Institucije Crne Gore i Komore Procjenitelja Crne Gore.  Sporazum o saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke procjenitelja Crne Gore; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala u…

Potpisan Trilateralni sporazum o saradnji između KPCG, IVSC i Ekonomskog fakulteta

Dana 22.03.2018. godine Nick Talbot – direktor Globalne organizacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene (IVSC), i Doc. dr Slavko Rakočević, predsjednik UO Komore Procjenitelja CG posjetili su Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore gdje je održan radni sastanak sa Dekanom, Prof. dr Nikolom Milovićem. Gospodin Talbot je održao predavanje studentima Ekonomskog fakulteta na temu “Zahtjevi IVS…

Potpisan sporazum o poslovnoj saradnji sa Udruženjem Sudskih Vještaka Crne Gore

Dana 21.03.2018. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Globalne Asocijacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene IVSC, Udruženja Sudskih Vještaka Crne Gore i Komore Procjenitelja Crne Gore. Potpisnici Sporazuma o saradni su: Izvršni direktor IVSC London, Nick Talbot, Podpredsjednik Udruženja Sudskih Vještaka Crne Gore (USVCG) Milenko Popović i predsjednik Komore Procjenitelja Crne Gore, prof. dr…

Potpisan sporazum o poslovnoj saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore

Dana 21.03.2018. godine, Nick Talbot – direktor Globalne organizacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene (IVSC), održao je sastanak sa predsjednicom Unije Poslodavaca Crne Gore, gospođom Svetlanom Vuksanović uz učešće i predsjednika Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore Doc dr Slavka Rakočevića. Na sastanku se govorilo o izazovima u primjeni međunarodnih standarda procjene vrijednosti u Crnoj…