Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore organizuje novi ciklus sertifikacije procjenitelja u skladu sa novim međunarodnim IVS Standardima-izdanje 2020.

Obuku organizujemo online, za sticanje nekog od sledećih zvanja:

 • Ovlašćeni procjenitelj nekretnina
 • Procjenitelj nekretnina
 • Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme
 • Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa
 • Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine
 • Ovlašćeni procjenitelj finansijskih instrumenata
 • Ovlašćeni procjenitelj voćarstva
 • Ovlašćeni procjenitelj ratarstva
 • Ovlašćeni procjenitelj stočarstva
 • Ovlašćeni procjenitelj zaliha
 • Ovlašćeni procjenitelj šuma i šumskog zemljišta
 • Sertifikat za osposobljenost korišćenja MS EXCEL alata

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE http://dls-cg.com/

Putem ove online besplatne video prezentacije zainteresovani kandidat može pogledati kako bi tekao sam proces edukacije sa bilo kojeg kompjutera, smart telefona ili tableta-nezavisno od toga na kojoj se lokaciji nalazi polaznik u zemlji ili inostranstvu.

Da bi pogledali kratak besplatan promo video, te upoznali se sa načinom funkcionisanja naše IT platforme, potrebno je da u polje “korisničko ime” ukucate riječ: procjenitelji.

Molimo Vas da u polje “lozinka” ukucate šifru: Procjenitelji.123 (obratite pažnju da je samo prvo slovo lozinke veliko, dok su ostala mala, te da je između riječi i brojeva potrebno ukucati i tačku).

Tokom edukacije kandidati stiču znanja kako bi mogli da vrše procjene za:

– potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardma, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja;

– potrebe analize, razmatranja ili sprovođenja transakcije, tj.kupoprodaje imovine, obaveza ili kapitala, spajanja i pripajanja ili restrukturiranja, za interne potrebe rukovodstva privrednog društva radi donošenja odluka od strateškog značaja;

– potrebe sudskog, investicionog ili komercijalnog spora;

– svrhu pribavljanja dodatnih izvora finansiranja i obezbjeđenja hipoteke ili zaloge;

– potrebe procjene vrijednosti imovine pri stečajnom postupku, u skladu sa Zakonom o stečaju.

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Radno iskustvo

 • za zvanje Ovlašćeni procjenitelj nekretnina-najmanje tri godine iskustva na procjenama nekretnina
 • za zvanje Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme-najmanje tri godine iskustva na procjenama postrojenja i opreme

Napomena:

Ukoliko neko od zainteresovanih članova KPSVCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju programom predviđenih ispita, ali mu sertifikat o stručnom zvanju neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu.

3. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite Administraciji koja će Vam dodijeliti korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci.

4. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature

5. Izrada pristupnog rada

6. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

 • Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje KPSVCG zvanja i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Komore procjenitelja I sudskih vještaka Crne Gore.

POZOVITE NAS NA +382 69 585 005