Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore, osnovana je Odlukom Skupštine osnivača od 13.04.2016. godine, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore.

Cilj KPCG je okupljanje procjenjivača koje će raditi u javnom interesu i promovisati značaj profesije, metoda i tehnika procjene nekretnina, kapitala i opreme. Pošto je Crna Gora kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, usaglašavanje standarda vršenja procjena sa međunarodnim standardima je dio procesa integracije. Tom procesu se pridružuje KPCG tako što će vršiti edukaciju procjenitelja u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima, a nakon toga i sertifikovanje procjenitelja.

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) je član International Valuation Standards Committee (Savjeta za međunarodne standarde procjena iz Londona, UK).

Cilj  i zadaci KPCG su zalaganje za:

 • okupljanje stručnjaka koji se bave poslovima procjene radi unapređenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa;
 • organizovanje državno nezavisnog, profesionalnog sistema za vršenje valuacija imovine i kapitala;
 • definisanje i promovisanje profesionalnih standarda i dobre prakse u skladu sa zakonodavstvom;
 • lakše i brže obavljanje poslova procjenitelja u Crnoj Gori;
 • razmjene ideja, mišljenja i informacija među procjeniteljima;
 • zaštita etičkih pravila i interesa struke;
 • organizovanje i pokretanje akcija koje su vezane za poslove procjenitelja;
 • kontinualnu edukaciju procjenitelja i sertifikovanje;
 • kreiranje novog polja profesionalne aktivnosti, stvaranje baze za njen rast i razvoj u tranzicionoj ekonomiji;
 • doprinos razvoju tržišne ekonomije i stvaranje slobodnog, efikasnog i fer tržista nekretnina;
 • stvaranje i promovisanje relacije između profesionalaca u oblasti rada sa nekretninama, kapitalom i opremom, sa državnim institucijama.