dr Đorđije Rakočević

CRNA GORA

 • Predsjednik Komore Procjenitelja Crne Gore;
 • Ovlašćeni procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore;
 • Ovlašćeni procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore;
 • Ovlašćeni procjenitelj nekretnina,
 • Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme;
 • Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa;
 • Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine;

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i glavni partner kompanije “HLB Mont Audit” doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga.

Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore. Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Anton Lezhja, ASA, RICS, CF

ALBANIJA

 • Predsjednik Upravnog odbora Međunarodnog Instituta za procjenu biznisa (iiBV) iz Kanade,

 • Direktor Deloitte Sektora usluga finansijskog sajetovanja-sa više od 15 godina iskustva iz oblasti procjene i modeliranja. Odgovoran je vršenje procjena i edukacije u okviru Deloitte za region Balkana (Rumuniju, Albaniju, Kosovo, Bugarsku i Moldaviju),
 • Sproveo je preko 200 procjena kao rukovodilac je tima za eksternu ocjenu kvaliteta procjena na području centralne i zapadne Evrope,
 • Ovlašćeni je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) u zemljama centralne-jugoistočne Evrope u organizaciji Deloitte,
 • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA),
 • Zvaničan je predavač u oblasti procjene vrijednosti kapitala (biznisa) ispred Međunarodnog Instituta za procjenu biznisa (iiBV) iz Kanade,
 • Član je Kraljevskog Instituta ovlašćenih procjenitelja (MRICS) iz Londona.

Prof. dr Slavko Rakočević

CRNA GORA

 • Predsjednik Upravog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore;
 • Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore;
 • Ovlašćeni procjenitelj nekretnina,
 • Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme;
 • Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa;
 • Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine;
 • Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica;
 • Predavač na Univerzitetu Mediteran na predmetima: međunarodni standardi revizije, računovodstvo finansijskih institucija.

Licencirani je revizor, Državni revizor, Ovlašćeni interni revizor, međunarodno sertifikovani ekspert za pružanje uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima u kompaniji (CRMA).

George Badescu, FRICS, REV CMF Consulting,

RUMUNIJA

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljevskog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.

Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nacionalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije (ANEVAR) gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora  (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Zvonimir Petrović, ASA

SRBIJA

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd. Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).

Prof. dr Dragoljub Janković

CRNA GORA

 • Savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore;
 • Član Upravnog odbora Instituta Ovlašćenih Procjenitelja Crne Gore;
 • Obavljao je funkciju Dekana na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora.
 • Od septembra 1991. god. do 2007. god. obavljao je funkciju pomoćnika direktora Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja;
 • Prethodni je Izvršni direktor Invest banke Montenegro.

Prof. dr Milan Lakićević

CRNA GORA

 • Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Univerzitet Crne Gore,
 • član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore.
 • Izvodio nastavu iz: Poslovne statistike (Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Računovodstvo finansijskih institucija, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Analize poslovanja i Revizije i kontrole (Ekonomski fakultet Podgorica – osnovne studije).
 • Predavač je po pozivu na postdiplomskim studijama Ekonomskoh fakulteta u Banja Luci – smjer Finansijski menadžment i Finansijsko upravljanje.

Prof.dr Nenad Ivanišević, dipl.ing.građ.

SRBIJA

 • Diplomirani je inženjer građevinarstva i diplomirani je pravnik, te vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i šef Katedre za Upravljanje projektima u građevinarstvu,
 • Posjeduje Licencu Inženjerske Komore Srbije,
 • Posjeduje rješenje o imenovanju za stalnog sudskog veštaka i licencu za vršenje procjena vrijednosti nepokretnosti,
 • Ovlašćeni je procjenjivač vrijednosti nepokretnosti za Raiffeisen banku, Komercijalnu banku,  Erste banku, Oportunity banku, Fond za razvoj Republike Srbije i Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI).

Autor je i koautor više radova na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima; autor je i koautor više članaka sa recenzijom koji su objavljeni u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

Prof. dr Miloš Knežević, dipl.ing.građ.

CRNA GORA

 

 • Prethodni je Dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
 • Član je Odbora direktora Project-Consulting-a od 2008. godine,
 • Predsjednik Izvršnog odbora strukovne komore građevinskih inženjera,
 • Višegodišnji je predsjednik Upravnog odbora Inženjerske Komore Crne Gore,
 • Obavljao je funkciju direktora Instituta za građevinarstvo.

Za vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore izabran je 2010. godine, za predmete Upravljanje projektima na konstruktivnom, saobraćajnom i hidrotehničkom smjeru.

Adem Fetić, dipl. inž. šumarstva

CRNA GORA


-1977-1992 godine, na rukovodećim poslovima u šumarstvu i drv. industriji „Gornji Ibar“ Rožaje
-1992-1994. Na poslovima društvene djelatnosti opštine Rožaje
-1994-1998. Na poslovima komercijalnog direktora i zamjenika generalnog direktora „Gornjeg Ibra“-Rožaje.
-1998-2002. Na funkciji pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za oblast šumarstvo
-2002-2012, direktor Instituta za šumarstvo a.d. Podgorica.
-2013-2019. Generalni direktor direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvi poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Dodatne obuke i stručni seminari:

Veći broj sertifikata sa raznih radionica i strućnih seminara od oblasti planiranja gazdovanja šumama, zaštite šuma, obnavljanja šuma i eksploatacije uzgoja, protiv požarne zaštite isl.

Angažovan na vještačenju iz oblasti šumarstva od 1995 godine, a od 2003. godine kao član Udruženja sudskih vještaka Crne Gore do danas angažovan od svih osnovnih sudova, Višeg suda u Podgorici, od Privrednog suda u Podgorici i Bijelom Polju, od Osnovnih državnih tužilaštava u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Beranama, Kolašinu, Cetinju i Nikšiću, od Specijalnog državnog tužilaštva i od uprave za nekretnine Crne Gore.

Doc. dr Jelena Pejović, dipl.ing.građ.

CRNA GORA

 

Saradnik u nastavi sa doktoratom na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Goran Račić, dipl.ing.građ.

CRNA GORA

 

 • Član Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore,
 • Posjeduje Licencu za Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima,
 • Sudski  Veštak  iz  oblasti Građevinartsva,
 • Ovlašćeni je procjenitelj pri Dunavskom Univerzitetu u Beču,
 • Član je Inženjerske Komore Crne Gore.

mr Dušan Milošević, dipl.ing.građ.

CRNA GORA

 

Glavni procjenitelj vrijednosti nekretnina Erste banke AD Podgorica.

Ljubiša Đurković, dipl.ing.elektr.

CRNA GORA

 

 • Tehnički Direktor u Tosčelik Alloyed Engineering Steel Nikšić
 • Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, gdje je završio postdiplomske Magistarske studije i stekao zvanje Magistra tehničkih nauka.
 • Doktorske studije je završio na EU Univerzitetu u Beogradu i stekao titulu Doktora nauka za oblast upravljanja informacionim sistemima.
 • Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i konferencijama. Vise od 16 godina radi u privredi u kompanijama koje se bave proizvodnjom i posjeduje praktična iskustva iz oblasti tehničkog održavanja proizvodnim postrojenjima, mašinama i pomoćnom opremom, radna iskustva iz rukovođenja proizvodnim kompanijama u zemlji i inostranstvu.