Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me),  organizuje obuku za sticanje sertifikata za zvanje:

Ovlašćeni procjenitelj zaliha

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pohadja teorijsko praktičnu nastavu

3. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke

4. Izrada Pristupnog rada

5. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

6. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat/potvrdu o uspješno završenom edukativnom programu, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj zaliha”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj zaliha” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj zaliha”, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za njegovo izdavanje:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem
  web sajtu www.komoraprocjenitelja.me
 3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6.  Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju

AGENDA PREDAVANJA:

 • Djelokrug Standarda
 • Vrste vrijednosti
 • Izbor jedinice mjere za vrednovanje zaliha
 • Pristupi i metode vrednovanja zaliha (inventara)
  • tržišni ptistup
  • prihodovni pristup
  • troškovni pristup

                  ( prezentacija primjera iz prakse)

 • Procjena zastarjelosti (obezvređenja) zaliha
 • Pitanja i odgovori

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor, predaje na katedri za Računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu i Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu na katedri za računovodstvo i reviziju.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije i preko 15 knjiga iz tih oblasti.

Radi i kao konsultant u oblasti računovodstva u konsultantskoj kući „Informativno poslovni centar – IPC“ iz Beograda. Sproveo je veći broj obuka u oblasti računovodstva i primjene MSFI u okviru dugogodišnjeg obrazovanja računovođa, revizora i poreznika.

Cijena ovog edukativnog kursa je:

-750,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore
-800,00 € za ostale zainteresovane.