1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
 

 

 

 

             DOGAĐAJI

Prijavite se za edukaciju i sertifikaciju procjenitelja u skladu sa Standardima

Predavanje iz oblasti primjene satelitske navigacijske tehnike u svrhe procjene imovine

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG) oglašava novi ciklus obuke procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine Saznaj više ...

KPCG organizovala u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja Rumunije (ANEVAR), i u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta Sarajevo, seminar na temu: "Navigacijske tehnike u funkciji procjene vrijednosti nepokretnosti" Saznaj više ...

Sporazum o saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja Rumunije - ANEVAR

Održana obuka za sticanje zvanja Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine

KPCG potpisala Sporazum o saradnji sa nosiocem Javnog ovlašćenja za sertifikaciju procjenitelja u Rumuniji-Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja ANEVAR, članom TEGoVE sa pravom da izdaje REV sertifikate za zvanje Evropski Priznatog Procjenitelja. Takođe je potpisan Sporazum sa Pravnim fakultetom i Institutom internih revizora Crne Gore Saznaj više ...

Član IVSC Odbora za Standarde i članstvo, George Badescu, FRICS, REV, održao obuku na Univerzitetu Mediteran u vezi zahtjeva IVS 210, MRS 38, IFRS 13, ISO 10668 u pogledu procjene nematerijalne imovine. Predavanja su organizovana kao dio procesa sertifikacije za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine" u skladu sa IVS Standardima Saznaj više ...

Izvršni direktor IVSC, posjetio Ekonomski fakultet u Podgorici gdje je potpisan Trilateralni Sporazum o saradnji sa ovom institucijom i Komorom Procjenitelja CG

Direktor Svjetske organizacije procjenitelja dodjelio sertifikate u Podgorici. U toku su prijave za nove polaznike za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj".

Lider Globalne Asocijacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene (IVSC) Nick Talbot 22.03.2018. sastao se sa Dekanom Ekonomskog fakulteta i održao predavanje studentima, nakon čega je potpisan Trilateralni Sporazum o saradnji Saznaj više ...

Lider Globalne Asocijacije za usvajanje međunarodnih Standarda procjene (IVSC) Nick Talbot dodjelio je članovima KPCG 21.03.2018. godine sertifikate za stečeno zvanje "Ovlašćeni procjenitelj". Saznaj više ...

Potpisana dva Trilaternalna Sporazuma o saradnji između IVSC, KPCG i predstavnika Evropskog udruženja procjenjivača u CG te Udruženja Sudskih Vještaka CG

Izvršni direktor IVSC, Nick Talbot i predsjednik UO Komore Procjenitelja Crne Gore, Doc. dr Slavko Rakočević u posjeti menadžmentu Unije Poslodavaca Crne Gore

Lider IVSC London, Nick Talbot, predsjednik UO Komore Procjenitelja CG, predsjednica Instituta Ovlašćenih Procjenjivača CG i Potpredsjednik Udruženja Sudskih Vještaka CG potpisali su Sporazume o saradnji Saznaj više ...

Lider IVSC London, Nick Talbot, predsjednik UO Komore Procjenitelja CG i predsjednica Unije Poslodavaca CG potpisali 21.03.2018. godine Trilateralni Sporazum o saradnji Saznaj više ...

Izašao je iz štampe prevod Međunarodnih Standarda Procjene (IVS) 2017 na crnogorski jezik

Sastanak direktora globalne asocijacije procenitelja (IVSC) sa predsjednikom UO KPCG

Komora procjenitelja Crne Gore, član međunarodnog IVSC Komiteta za Standarde procjene, objavljuje prevod Međunarodnih Standarda Procjene (IVS) 2017. na crnogorski jezik koji su ključna smjernica za procjeniteljsku profesiju na globalnom nivou. Saznaj više ...

Dana 03.12.2017., na poziv Nick Talbota-direktora IVSC organizacije, održan je u Milanu sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora KPCG i ostalim liderima nacionalih organizacija procjeniteljske struke Evrope. Saznaj više ...

 

Održan drugi blok predavanja za zvanje "Ovlašćeni procjenitelj biznisa"

Delegati KPCG na međunarodnoj IVS Konferenciji procjene biznisa u Milanu

U periodu od 10.-11. novembra 2017 godine, Komora procjenitelja Crne Gore, organizovala je nastavak ciklusa specijalističkih predavanja po edukativnom programu procjene vrijednosti biznisa u skladu sa međunarodnim Standardima procjene. Saznaj više...

Organizacija procjenitelja Italije (OIV) bila je domaćin međunarodne IVS Konferencije procjene biznisa koja je održana u Milanu, 04.12.2017. Na poziv organizatira, konferenciji je prisustvovao i predsjednik UO Komore procjenitelja CG. Saznaj više ...

 

Potpisan Sporazum o saradnji sa Građevinskim fakultetom

Objavljeni Evropski Standardi Procjene 2016

Osnivač i predsjednik Komore procjenitelja Crne Gore, prof. dr Đorđije Rakočević potpisao je Sporazum o saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Saznaj više ...

Evropska grupa udruženja procjenitelja (TEGoVA) objavila je evropske standarde procjene 2016, koji su kamen temeljac za bezbjednost i sigurnost evropskih tržišta nekretnina i hipotekarnih kredita. Saznaj više ...

 


 

IVSC STANDARDI

 

GOSTOVANJE IVSC LIDERA NA JUTARNJEM PROGRAMU RTCG

 

TEGoVA STANDARDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA SVE KANDIDATE

ZA KANDIDATE SA ISKUSTVOM U PROCJENI

ZA KANDIDATE BEZ ISKUSTVA U PROCJENI

ZA KANDIDATE BEZ ISKUSTVA U PROCJENI

ZA KANDIDATE SA ISKUSTVOM U PROCJENI

ZA KANDIDATT KOJI ŽELE DA IM SE PRIZNAJU SERTIFIKATI DOIJELJENI OD STRANE DRUGIH STRUKOVNIH ASOCIJACIJA

KODEKS ETIKE-ZA SVE KANDIDATE

ZA KANDIDATE KOJI ŽELE DA PRODUŽE VALIDNOST STECENIH SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE NEKRETNINA


 

 

 

 

 

 

EDUKATIVNI CIKLUS PODRŽALI:

 

 

 

 


 

 

Designed by KOMORA PROCJENITELJA CRNE GORE