Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  organizuje obuku za sticanje sertifikata za zvanje:

Ovlašćeni procjenitelj ratarstva

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pohadja teorijsko praktičnu nastavu

3. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke

4. Izrada Pristupnog rada

5. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

6. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat/potvrdu o uspješno završenom edukativnom programu, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj ratarstva”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj ratarstva” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj ratarstva”.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem sjtu www.komoraprocjenitelja.me;
 3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG;
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6. Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,

AGENDA PREDAVANJA:

 • Identifikacija lica i parcela
 • Načini prikupljanja podataka;
 • Način utvrđivanja prinosa za pojedine ratarske usjeve;
 • Utvrđivanje nivoa agrotehnike i sortimenta;
 • Utvrđivanje meteoroloških uslova;
 • Utvrđivanja cijena;
 • Uzorkovanje za utvrđivanje prinosa i štete;
 • Kalkulacije jednogodišnjih ratarskih i povrtarskih usjeva;
 • Kalkulacije višegodišnjih ratarskih usjeva;
 • Utvrđivanje troškova melioracionih mjera na zemljištu;
 • Utvrđivanje cijene zemljišta;
 • Prilozi;
 • Diskusija.

PODACI O PREDAVAČIMA:

Doc. dr Dragan Terzić, dipl. ing

Dragan Terzić je rođen 23.07.1968. godine u Kruševcu. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu završio je osnove studije na Odsjeku za ratarstvo.  Na istom fakultetu je završio postdiplomske studije na grupi Ekologija i agrotehnika bilja za stočnu hranu, odbranio magistarski rad i doktorsku disertaciju.

Od avgusta 1995. do decembra 2019. dr Dragan Terzić je bio zaposlen u Institutu za istraživanja u poljoprivredi, “Srbija”, Centru za krmno bilje Kruševac, a kasnije  u Institutu za krmno bilje u Kruševcu.

Učestvovao je na šest naučnih projekata Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a bio je i rukovodilac nekoliko razvojnih projekata Instituta za krmno bilje realizovanih sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim samoupravama u Srbiji. U periodu od 2010. do 2011. godine obavljao je dužnost pomoćnika direktora za nauku u Institutu za krmno bilje.

Ministarstvo pravde Republike Srbije je 2014. godine imenovalo Dr Dragana Terzića za Sudskog vještaka za oblast poljoprivrede-uža specijalanost Ratarstvo. Opširniju biografiju doc. dr Dragana Terzića možete pogledati ovdje..

Dejan Stanić, dipl. ing

Januar 2019 – danas ·      WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP

·      PROCJENITELJ – OBLAST POLJOPRIVREDA UNDERWRITER

Maj 1998 – danas ·      SUDSKI VJEŠTAK – OBLAST POLJOPRIVREDA MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
Decembar 2002 – januar 2019. ·      INSTITUT ZA KRMNO BILJE – KRUŠEVAC – SRBIJA

·      RUKOVODILAC KOMERCIJALNE SLUŽBE // UVOZ-IZVOZ

Januar 1998 – februar 2002 ·      VERIS A.D. KRUŠEVAC , SRBIJA

·      DIREKTOR PRODAJE ZASTUPANJE INO KOMPANIJA

·      OBLAST – MAŠINE ZA PAKOVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

April 1994 – Januar 1998 ·      TRAYAL KORPORACIJA

·      ORGANIZACIJA BILJNE I ŽIVOTINJSKE PROIZVODNJE

Cijena ovog edukativnog kursa je:
-750,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore
-800,00 € za ostale zainteresovane.