Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  organizuje obuku za sticanje sertifikata za zvanje:

Ovlašćeni procjenitelj stočarstva

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pohadja teorijsko praktičnu nastavu

3. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke

4. Izrada Pristupnog rada

5. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

6. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat/potvrdu o uspješno završenom edukativnom programu, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj stočarstva”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj stočarstva” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj stočarstva”, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za njegovo izdavanje:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2.  Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem
  web sajtu www.komoraprocjenitelja.me
 3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
 4.  Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5.  Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6.  Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7.  Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju

AGENDA PREDAVANJA:

Procjena vrijednosti bioloških sredstava u stočarstvu

 1. Procjena vrijednosti Osnovnog stada – zakonodavni okvir i pravna regulative
 2. Specifičnosti u procjeni vrijednosti Osnovnog stada
  • Vrste (goveda, ovce, svinje, koze i živina), rase i uzrast životinja čija se vrijednost procjenjuje
  • Očekivana dužina uzgoja i očekivani proizvodni rezultati gajenih domaćih životinja
  • Uticaj negenetskih faktora i uslova uzgoja na proizvodne rezultate životinja u različitim vidovima stočarske proizvodnje
  • Specifičnosti u ocjeni vrijednosti konja
 3. Metode procjene vrijednosti osnovnog stada
  • Tržišna vrijednost
  • Cijena koštanja grla
  • Prinosna vrijednost
  • Praktični primjeri različitih metoda procjene
 4.  Primjeri procjene vrijednosti gajenih životinja za potrebe kalkulacija u stočarstvu

 

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković

Prof.dr Snežana Bogosavljević-Bošković, doktor je biotehničkih nauka, naučna oblast stočarstvo i uža naučna oblast odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja. Zaposlena je na Agronomskom fakultetu u Čačku u svojstvu redovnog profesora. Na Agronomskom fakltetu, Katedri za stočarstvo i tehnologiju animalnih sirovina, realizuje nastavu iz većeg broja stručnih predmeta iz oblasti stočarstva na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Objavila je preko 250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je više monografija, naučnih i stručnih publikacija. Učestvovala je i učestvuje u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo nadležno za nauku i istraživanja Republike Srbije. Učestvovala je i u realizaciji međunarodnih projekta, kao i sprovođenju više aplikativnih projekta sa ciljem veće praktične primjene  naučnih dostignuća iz uže naučne oblasti.

Rješenjem Ministra pravde Republike Srbije od 2011. god., imenovana za sudskog vještaka – uža specijalnost: odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja.

Član je Naučnog savjeta Fonda za nauku Republike Srbije, od 2019.god i član Senata Univerziteta u Kragujevcu, od 2022. god.

Funkciju Ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi republike Srbije obavlja je od 2014-2016. god. U periodu od 2012-2014. i 2016-2020. bila je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije. U tom periodu bila je i član više skupštinskih odbora, među kojima i Odbora za poljorivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Cijena ovog edukativnog kursa je:
-750,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore
-800,00 € za ostale zainteresovane.