Ovlašćeni procjenitelj vrijednosti finansijskih instrumenata

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Udruženjem Ovlašćenih Procjenitelja iz Rumunije-ANEVAR, Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) Institutom internih revizora CG (www.iircg.co.me) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje Edukativni program procjene vrijednosti Finansijskih instrumenata u skladu sa međunarodnim Standardom procjene IVS 500-Finansijski instrumenti.

Procjene finansijskih instrumenata sprovedenih u skladu sa IVS 500 Finansijski instrumenti mogu se vršiti za mnoge različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • akvizicije, spajanja i prodaja privrednog društva ili njegovih djelova,
 • kupovina ili prodaja,
 • finansijsko izvještavanje (MRS 32; MRS 39; MSFI 9),
 • pravni ili regulatorni zahtjevi (bilo koji set zahtjeva od strane relevantnog tijela),
 • interni rizik i procedure usaglašavanja,
 • porez i
 • sporovi.

  Teme:

Uvod:

a. Klasifikacija finansijskih instrumenata
b. Svrha vrednovanja finansijskih instrumenata
c. Osnova vrijednosti

Standardi vrednovanja:

a. IVS 500
b. MSFI 9
c. Direktiva EU-a 2011/61 i Uredba 231/2013, 2014/65
d. Smjernice za procjenu vrijednosti IPEV-a

Pristupi vrednovanja:

a. Prinosni
b. Tržišni
c. Troškovni

Posebna razmatranja:

a. Ulazne vrijednosti
b. Kreditni rizik
c. Likvidnost i tržišna aktivnost

 Akcije (dionice) poduzeća

a. Obične akcije – primjena standarda
b. Prioritetne akcije – primjena standarda

 Korporativne obveznice

a. Obične obveznice – primjena standarda
b. Zamjenjive/konvertabilne obveznice – primjena standarda
c. Obveznice po pozivu – primjena standarda

 Potraživanja od kupaca – primjena standarda

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu vrijednosti finansijskih instrumenata, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj vrijednosti finansijskih instrumenata”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj vrijednosti Finanasijskih instrumenata” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj vrijednosti Finanasijskih instrumenata”.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem sjtu www.komoraprocjenitelja.me;
 3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG;
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6. Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
 8. Uvjerenje iz kaznene evidencije (original ili ovjerenu fotokopiju)

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

GEORGE BADESCU, FRICS, RE, CMF Consulting, IVSC Odbor za priznavanje standarda

Bukurešt, Rumunija

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljesvkog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.

Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nationalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Izvor: Globalna Asocijacija za usvajanje Standarda Procjene IVSC https://www.ivsc.org/about/boards/membership-standards-recognition/person/id/52

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPSVCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra. Za ostale zainteresovane kotizacija je 800,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.