MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI-izdanje 2022.

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
80 € za članove KPCG
100 € za ostale zainteresovane

MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI-izdanje 2020.

 • Autor: Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
80 € za članove KPCG
100 € za ostale zainteresovane

PRINCIPI KODEKSA ETIČKOG PONAŠANJA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
20 € za članove KPCG
30 € za ostale zainteresovane

OPŠTI OKVIR KOMPETENCIJA PROFESIONALNIH PROCJENITELJA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
20 € za članove KPCG
30 € za ostale zainteresovane

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNIH SREDSTAVA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane

DISKONTOVANI NOVČANI TOK

 • Autor: Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane

TROŠKOVNI PRISTUP ZA MATERIJALNA SREDSTVA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane