Sertifikat za osposobljenost korišćenja

MS EXCEL alata

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa NVO “Inovacije.me”, Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  organizuje obuku za sticanje vještina korišćenja naprednih alata MICROSOFT EXCEL-a.

Da biste dobili sertifikat za osposobljenost korišćenja MS EXCEL alata treba da ispunite sledeće uslove:

 • Osnovno obrazovanje,
 • Informatička pismenost,
 • Uplaćena kotizacija,
 • Uspješno položen ispit pripremljen na bazi prethodno odslušanih predavanja.

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni navedene uslove, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata za osposobljenost korišćenja MS EXCEL alata”.

AGENDA OBUKE:

Prvi dan:

 • Kratka istorija Excel-a
 • Osnovni pojmovi
 • Radno okruženje
 • Podešavanja
 • Rad sa fajlovima
 • Formati Excel fajlova
 • Funkcije za rad sa tekstom
 • Statističke funkcije

Drugi dan:

 • Radni list-worksheet
 • Čelija -Cell
 • Unos podataka
 • Tipovi podataka
 • Formatiranje sadržaja ćelije
 • Tabele
 • Sortiranje i filtriranje podataka
 • Funkcije za rad sa tekstom
 • Statističke funkcije

Treći dan:

 • Formula bar
 • Unos formula
 • Vrste formula
 • Matematičke funkcije
 • Funkcije za rad sa tekstom
 • Statističke funkcije

Četvrti dan:

 • Importovanje .csv fajlova
 • Formatiranje podatka pri importovanju
 • Brza analiza podataka
 • Analiza podataka pomoću formula
 • SUMIF, AVGIF, COUNTIF funkcije
 • Jednostavni grafici

Peti dan:

 • Pivot tabele
 • Analiza podataka pomoću Pivot tabela
 • Filteri u Pivot Tabelama
 • Slajseri
 • Prilagođavanje grafika
 • Pivot grafici

PODACI O PREDAVAČU:

Miodrag Vujković

Rukovodilac je kursa “Excel od početka” u organizaciji Glavnog grada Podgorica-Kancelarija za mlade.

Predsjednik je NVO “Inovacije.me”, sa preko 15 godina iskustva u finansijskim institucijama kao revizor, finansijski i rizik analitičar. Excel koristi od 1997. godine. Pored finansija, bavi se i mašinskim učenjem, vještačkom inteligencijom i programiranjem.

Predavao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i na Univerzitetu Mediteran. Više od decenije bavi se obrazovanjem odraslih u oblasti revizije, računovodstva i primjene savremenih tehnologija.

Cijena ovog edukativnog kursa je 250,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore, odnosno 300,00 € za ostale zainteresovane.