PRIJAVA ZA KPSVCG SERTIFIKACIJU

Navedite adresu na kojoj Vam po potrebi možemo slati poštu.
Navedite jedno ili više od sledećih zvanja: Ovlašćeni procjenitelj nekretnina; Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme; Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa; Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine; Ovlašćeni procjenitelj finansijskih instrumenata; Ovlašćeni procjenitelj voćarstva; Ovlašćeni procjenitelj ratarstva; Ovlašćeni procjenitelj stočarstva; Ovlašćeni procjenitelj zaliha; ertifikata za osposobljenost korišćenja MS EXCEL alata
Ukoliko niste zaposleni/a molimo Vas da to navedete u ovom praznom polju.
U slucaju da Vi placate navedite Vase puno ime i prezime. U slucaju da troskove snosi firma, navedite naziv organizacije.
Navedite PIB organizacije koja snosi troskove edukacije? Ukoliko fizicko lice snosi troskove edukacije u tom slucaju preskocite ovo pitanje.
Navedite PDV organizacije koja snosi troskove edukacije? Ukoliko firma nije PDV obveznik ili fizicko lice snosi troskove edukacije u tom slucaju preskocite ovo pitanje.