MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI-izdanje 2020.

 • Autor: Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
80 € za članove KPCG
100 € za ostale zainteresovane

MEĐUNARODNI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI-izdanje 2017.

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
80 € za članove KPCG
100 € za ostale zainteresovane

PRINCIPI KODEKSA ETIČKOG PONAŠANJA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
20 € za članove KPCG
30 € za ostale zainteresovane

OPŠTI OKVIR KOMPETENCIJA PROFESIONALNIH PROCJENITELJA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
20 € za članove KPCG
30 € za ostale zainteresovane

EVROPSKI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI-EVS 2016

 • Autor:  Evropsko Udruženje Procjenitelja (TEGoVA) Brisel
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
 80 € za članove KPCG
100 € za ostale zainteresovane

Ovdje možete preuzeti besplatno englesku verziju Evropskih standarda (EVS 2016) (1798 KB)

Napomena: EVS Standardi 2016 su promovisani na javnom dijelu TEGoVA web sajta i isti su dostupni bilo kom posjetiocu.

EVROPSKI STANDARDI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI BIZNISA-EBVS 2020

 • Autor:  Evropsko Udruženje Procjenitelja (TEGoVA) Brisel
 • Jezik: uskoro prevod na crnogorski

Ovdje možete preuzeti besplatno englesku verziju Evropskih standarda procjene biznisa (EBVS 2020)

Napomena: EBVS Standardi 2020 su promovisani na javnom dijelu TEGoVA web sajta i isti su dostupni bilo kom posjetiocu.

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNIH SREDSTAVA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane

DISKONTOVANI NOVČANI TOK

 • Autor: Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane

TROŠKOVNI PRISTUP ZA MATERIJALNA SREDSTVA

 • Autor:  Odbor za međunarodne Standarde procjene (IVSC) London
 • Forma primjerka: knjiga
 • Jezik: crnogorski

Cijena:
40 € za članove KPCG
50 € za ostale zainteresovane