POBOLJŠANJE SARADNJE IZMEĐU INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
20 € za članove IIRCG
25 € za ostale zainteresovane

ODBOR ZA REVIZIJU U JAVNOM SEKTORU EVROPE

Cijena:
40 € za članove IIRCG
50 € za ostale zainteresovane

 • Autor:  Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

INTERNA REVIZIJA-UPRAVLJANJE, RIZICI I KONTROLA

 • Izdavač: Institut za ekonomiku i finansije

Cijena:
60 € za članove IIRCG
75 € za ostale zainteresovane

NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE-IZGRADNJA POVJERENJA KROZ INTERNU REVIZIJU

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora

Cijena:
20 € za članove IIRCG
25 € za ostale zainteresovane

BANKARSKO POSLOVANJE – rizici, računovodstvo i interna revizija u bankama

 • Izdavač: IIRCG
 • Godina izdanja: 2010
 • Forma primjerka: Papirna

Cijena:
60 € za članove IIRCG
75 € za ostale zainteresovane

SMJERNICE I PRAKTIČNI SAVJETI ZA PRIMJENU STANDARDA

 • Godina izdanja: 2016
 • Jezik: crnogorski
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
60 € za članove IIRCG
75 € za ostale zainteresovane

ZAŠTITA PODATAKA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
40 € za članove IIRCG
50 € za ostale zainteresovane

STAV SAVEZA EVROPSKIH UDRUŽENJA MENADŽERA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
40 € za članove IIRCG
50 € za ostale zainteresovane

STAV EVROPSKOG UDRUŽENJA DIREKTORA (EIOPA)

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
60 € za članove IIRCG
75 € za ostale zainteresovane

REVIZIJA INFORMATIČKE BEZBJEDNOSTI U OSIGURANJIMA

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
20 € za članove IIRCG
25 € za ostale zainteresovane

SMJERNICE ZA IZVJEŠTAJ O NEFINANSIJSKIM INFORMACIJAMA

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
20 € za članove IIRCG
25 € za ostale zainteresovane

RIZIK U FOKUSU 2020-KLJUČNE TEME ZA INTERNE REVIZORE

 • Autor: Evropsko udruženje internih revizora
 • Forma primjerka: CD

Cijena:
60 € za članove IIRCG
75 € za ostale zainteresovane