PRIMJENA METODOLOGIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran kao i Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) organizovala je edukativni program 24.11.2018. godine, u sali Hotela Aurel na Starom Aerodromu na temu:     “SAVJETOVANJE U…