Potpisan Trilateralni Sporazum sa Komorom poreskih savjetnika Crne Gore i Institutom internih revizora Crne Gore

𝐊𝐨𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐣𝐞𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐢 𝐬𝐮𝐝𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐯𝐣𝐞𝐬̌𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐂𝐫𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐫𝐞, 𝐊𝐨𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐞𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐬𝐚𝐯𝐣𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐂𝐫𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐫𝐞 𝐢 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐳𝐨𝐫𝐚 𝐂𝐫𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐨𝐭𝐩𝐢𝐬𝐚𝐥𝐢 𝐓𝐫𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐚𝐳𝐮𝐦 𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐢
Podgorica, 24. jun 2024. – Tokom održavanja Konferencije poreskih savjetnika, održane 24. juna 2024. godine u sali Princeza Jelena u Hotelu Hilton u Podgorici, potpisan je značajan Trilateralni Sporazum o saradnji između
𝙆𝙤𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙟𝙚𝙣𝙞𝙩𝙚𝙡𝙟𝙖 𝙞 𝙨𝙪𝙙𝙨𝙠𝙞𝙝 𝙫𝙟𝙚š𝙩𝙖𝙠𝙖 𝘾𝙧𝙣𝙚 𝙂𝙤𝙧𝙚, 𝙆𝙤𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙥𝙤𝙧𝙚𝙨𝙠𝙞𝙝 𝙨𝙖𝙫𝙟𝙚𝙩𝙣𝙞𝙠𝙖 𝘾𝙧𝙣𝙚 𝙂𝙤𝙧𝙚 𝙞 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙞𝙝 𝙧𝙚𝙫𝙞𝙯𝙤𝙧𝙖 𝘾𝙧𝙣𝙚 𝙂𝙤𝙧𝙚