EDUKATIVNI PROGRAM PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA I BIZNISA

  EDUKATIVNI CIKLUS PROCJENITELJA KAPITALA I BIZNISA    Komora procjenitelja Crne Gore, organizovala je, u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG, Edukativni program procjene vrijednosti kapitala i biznisa u skladu sa međunarodnim standardima procjene. Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizovana su u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici (dva dana…

PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA

Komora Procjenitelja Crne Gore (KPCG), u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovala je u Podgorici, dana 08.10.2016. seminar na temu:   “PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA”     TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA   Procjena vrijednosti kapitala (biznisa): – Definicija procjene vrijednosti, – Koji su razlozi zbog čega treba vršiti procjenu vrijednoti kapitala (biznisa)?, – Ko…